Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Národná sieť Slovenských Miestnych Akčných SkupínHľadať
 
 

Ako sa stať členom

Členom NS MAS SR sa môžu stať miestne akčné skupiny (MAS), verejno – súkromné partnerstvá (VSP) pracujúce na princípoch prístupu LEADER a odborníci pôsobiaci v oblasti regionálneho rozvoja (ORR).

 • Členstvo v NS MAS SR vzniká na základe písomne podanej prihlášky a následne jej schválením Predsedníctvom, pričom pri porušení stanov má Predsedníctvo právo členstvo zrušiť.
   
 • Dokladom o prijatí člena je potvrdenie o vzniku členstva vydané Predsedníctvom. Proti rozhodnutiu Predsedníctva o neprijatí za člena je možné do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia podať písomné odvolanie na Valné zhromaždenie.
   
 • Člena v NS MAS SR za MAS a VSP zastupuje štatutárny zástupca alebo poverená osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom. MAS a VSP majú v priebehu volebného obdobia právo kedykoľvek zameniť zástupcu a menovať iného zástupcu. O takejto zmene je člen povinný informovať Predsedníctvo do 30 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zmene, a to písomnou formou.
   
 • ORR ako fyzické osoby sa zastupujú samostatne, vo vlastnom mene a bez možnosti zastúpenia.
   
 • Členský príspevok sa platí bezhotovostne v plnej výške (t.j. jednorázovo) za príslušný kalendárny rok na číslo účtu NS MAS SR.
   
 • Práva a povinnosti členov NS MAS SR sa riadia stanovami a schválenými uzneseniami NS MAS SR.
   
 • Členstvo v NS MAS SR zaniká písomným prehlásením člena o vystúpení z NS MAS SR, zánikom NS MAS SR alebo vylúčením člena pri porušení stanov.

 

Výška členského poplatku na rok pre nových členov

miestne akčné skupiny 100 eur
verejno-súkromné partnerstvo 100 eur
FO- odborník pôsobiaci v oblasti regionálneho rozvoja 20 eur

 

Výška členského poplatku na rok pre existujúcich členov

miestne akčné skupiny 500 eur
verejno-súkromné partnerstvo 100 eur
FO- odborník pôsobiaci v oblasti regionálneho rozvoja 20 eur

 


 

Prihláška - uložiť

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka