Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Národná sieť Slovenských Miestnych Akčných SkupínHľadať
 
 

Aktuálne

Aktuálne

Súťaž cez EIT Food Hub: Innovation Prizes 2019Vytlačiť
 

Národná sieť slovenských miestnych akčných skupín dáva všetkým záujemcom do pozornosti súťaž Innovation Prizes 2019, ktorú vyhlásila Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Viac informácií na tomto webe.

Innovation Prizes.jpg


 
 

Pozvánka na LEADER FestVytlačiť
 

NÁRODNÁ SIEŤ MAS SR Vás pozýva na  LEADERFest, ktorý sa bude konať 22 – 24. 5. 2019 v Žatci, Ústecký kraj.

Tento 2-dňový festival má už niekoľkoročnú tradíciu v ČR a vždy ho organizuje iná MAS. Cieľom LEADERFestu je prezentovať úspechy MAS a prístupu Leader nielen pre iné MAS, ale aj pre širokú verejnosť. Okrem iného poskytuje jedinečnú príležitosť aj pre sieťovanie, získavanie partnerov do spoločných projektov. Preto Vám ponúkame možnosť zúčastniť sa tejto akcie.

Tento rok sa bude LEADERFest konať v Žatci. Program tohto ročného podujatia je možné nájsť na stránke www.leaderfest.eu. Téma sa bude týkať metódy LEADER – včera, dnes a zajtra. Program sa zameriava na aktuálne témy – diskusie o SMART Village (Inteligentné obce), o koncepte MAS ako inovačných brokerov, ďalej v rámci programu budú prebiehať 2 paralelné bloky o 5 príkladoch inšpiratívnych LEADER akciách v MAS v oblasti podnikania, sociálnej, vzdelávacej a energeticko-environmentálnej. Registračný poplatok je 1300,- Kč.

NS MAS SR môže organizačne zastrešiť zabezpečenie spoločnej dopravy z jedného miesta a registráciu ubytovania. Bližšie informácie je možné získať v kancelárii NS MAS SR na info@sietmas.sk

 
 

Nový pozičný dokument ELARDVytlačiť
 

Na valnom zhromaždení ELARD bol minulý týždeň 10. 4. 2019 schválený pozičný dokument. ELARD je mimovládna organizácia na európskej úrovni, ktorá zastupuje MAS z rôznych krajín, prostredníctvom jej členov - národných sietí. Minulý týždeň zastupovala NS MAS SR na zasadnutí valného zhromaždenia Barbora Babjaková. Hlavným bodom programu bolo schválenie stanoviska ELARD, ktorý bude ďalej ELARD presadzovať v jednaní s inšitúciami na európskej úrovni, ale zároveň tento dokument slúži aj na prezentovanie našich postojov pri vyjednávaní na národnej úrovni. Body sa týkali najmä posilnenia LEADER / CLLD prístupu v ďalšom období, a to  jednak aby politika rozvoja vidieka zostala v skupine EŠIF fondov a nevrátila sa naspäť pod Spoločnú poľnohosp. politiku, aby bol povinný v každom regióne EU, aby bolo umožnené multifondové financovani, aby bol vytvorený jednotný systém, resp. aby bola vytvorená jedna inštitúcia, ktorá by zastrešovala celý LEADER, aby sa zjednodušili postupy, aby sa novovznikajúci prístup "Inteligentné obe" začlenil do LEADERa a zároveň aby bolo zaručené, že neklesne rozpočet na LEADER pod sumu, ktorá bola pridelená v tomto období.

elard (3).jpg

elard (2).jpg

 


 
 

Harmonogramy výziev MASVytlačiť
 

Harmonogramy výziev jednotlivých miestnych akčných skupín nájdete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na priloženom linku.

IROP.png


 
 

Nový implementačný model pre IROPVytlačiť
 

Na webovom sídle MPRV SR bol zverejnený nový implementačný model pre Integrovaný regionálny operačný program. Nájdete ho na priloženom linku.

IROP.png


 
 

Konferencia

Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupinyPRV SR 2014 – 2020, 19.3.2018 Stará TuráVytlačiť
 


 
 

Predsedníctvo

Zasadalo predsedníctvo Národnej sieteVytlačiť
 

Minulý týždeň zasadalo v Nemšovej predsedníctvo Národnej siete Miestnych akčných skupín. Jednalo sa o prvé zasadnutie po valnom zhromaždení, kde bolo zvolené nové vedenie združenia. Predseda organizácie informoval o procese preberania a sťahovania kancelárie zo Santovky do Trenčína, kde bude odteraz oficiálne sídlo. Členovia predstavenstva sa dohodli na spôsobe výberu nového loga siete, prerokovali personálne fungovania kancelárie a jej financovanie. Predmetom rokovania bola aj informácie o stretnutí s generálnym riaditeľom IROPu s M. Mitošinkom.

Na stretnutí vyjadrili predstavitelia MASiek sklamanie nad celkovým prístupom ohľadne financovania miestnych akčných skupín. Na prelome apríla a mája by malo prebehnúť školenie zo strany riadiaceho orgánu smerujúce k vyhlasovaniu výziev.  Témou spoločného stretnutia bola problematika s uznávaním oprávnených výdavkov zo strany Certifikačného orgánu Ministerstva financií SR. Tento týždeň by malo vedenie NS MAS absolvoval stretnutie  na rezorte financií.

Jednou z hlavných úloh bude zvýšiť členskú základňu, najmä na východe Slovenska. Aj preto sa ďalšie stretnutie uskutoční v tejto časti Slovenska.

IMG_2540.jpg


 
 

Novým predsedom NS MAS je exprimátor Trenčianskych Teplíc Š. Škultéty Vytlačiť
 

TASR: Vígľaš: Novým predsedom NS MAS je exprimátor Trenčianskych Teplíc Š. Škultéty 

16. marca 2019 13:16

steve.jpg

Vígľaš 16. marca (TASR) - Novým predsedom národnej siete (NS) Miestnych akčných skupín (MAS) sa stal exprimátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty. Rozhodli o tom v stredu (13. 3.) v obci Vígľaš v Detvianskom okrese delegáti Valného zhromaždenia NS MAS. Vo funkcii vystriedal starostu obce Santovka Ľubomíra Lorincza. Podpredsedami sa stali Peter Nemeček z MAS Kopaničiarsky región a Milan Semančík z MAS Horný Šariš - Minčol. Podľa nového predsedu bude jedným z hlavných cieľov rozšíriť členskú základňu o ďalších členov a profesionalizovať kanceláriu združenia. Ako najväčšiu výzvu však Škultéty vníma problém s nečerpaním finančných prostriedkov, ktoré sú určené na projekty riadené prostredníctvom miestnych akčných skupín. "Máme programové obdobie 2014-2020 a v roku 2019 sme v stave, že nebolo využité ani jedno euro, či už v prospech samosprávy, alebo podnikateľského subjektu. Už nie je čas hľadať výhovorky, kto je za tento stav zodpovedný. Je potrebné túto situáciu zmeniť, celý proces zdynamizovať a hľadať s riadiacim orgánom okamžité riešenia. V regiónoch vládne nervozita, ale aj veľké rozčarovanie. Niektoré združenia sú na hranici svojej ďalšej existencie," skonštatoval Škultéty. Valné zhromaždenie schválilo rozpočet a plán činnosti, kde definovalo úlohy na najbližšie obdobie. Jedným z ďalších cieľov bude nadviazať bližšiu spoluprácu s vyššími územnými celkami. V iných krajinách je financovanie činnosti miestnych akčných skupín riešené z viacerých zdrojov, resp. operačných programov. "Túto tému bude treba tiež otvoriť najmä v súvislosti s prípravou nového programového obdobia," doplnil nový predseda. Národná sieť Miestnych akčných skupín je strešná organizácia takmer 50 verejno-súkromných zoskupení pôsobiacich na celom území Slovenska. MAS je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré funguje na princípoch LEADER. Metóda LEADER predstavuje inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Základnou myšlienkou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, o rozvoji územia rozhodujú miestni aktéri.

(Originálny článok po rozkliknutí nadpisu)

Zdroj: TASR


 
 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka