Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Národná sieť Slovenských Miestnych Akčných SkupínHľadať
 
 

O nás

O nás

Činnosť a poslanie NS MAS SR

Poslaním NS MAS SR je predovšetkým:

- združovať miestne akčné skupiny (ďalej MAS), verejno-súkromné partnerstvá (ďalej VSP) pracujúce na princípoch prístupu LEADER/CLLD a odborníkov pôsobiacich v oblasti regionálneho rozvoja (ďalej ORR)

- reprezentovať a zastupovať členov:

  • na národnej úrovni voči štátnym inštitúciám a nimi  zriadeným subjektom, ako aj ďalším organizáciám a subjektom verejného aj súkromného sektora  
  • na nadnárodnej úrovni vo vzťahu k orgánom EÚ konajúcim v záležitostiach programu LEADER, CLLD a rozvoja  vidieka a k organizáciám a subjektom pracujúcim v intenciách Iniciatívy LEADER a vo vzťahu k ostatným partnerom, inštitúciám a úradom;

- spolupracovať a komunikovať:

  • s riadiacim a platobným orgánom pre Program rozvoja vidieka SR a IROP
  • s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR,
  • so štátnou správou a samosprávou SR,
  • s organizáciami pracujúcimi v oblasti rozvoja vidieka,
  • s finančnými ústavmi,
  • na medzinárodnej úrovni s príslušnými inštitúciami EÚ,
  • s medzinárodnými inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou rozvoja vidieka,  prístupom LEADER/CLLD a finančnými mechanizmami EÚ;
  • propagovať a medializovať NSS MAS všetkými dostupnými prostriedkami

 

Ciele a hlavné úlohy NS MAS SR

Ciele NS MAS SR:

NS MAS SR bola založená na podporu činnosti MAS, VSP a ORR za účelom:

a)   zlepšiť kvalitu života na vidieku prostredníctvom trvalého a integrovaného miestneho   

      rozvoja;

b)   zaistiť recipročný prenos poznatkov a skúseností medzi členmi NS MAS SR;

c)   zaistiť recipročný prenos poznatkov a skúseností na úrovni spolupráce medzi

      členskými krajinami Európskej únie a jej MAS;

d)   podporovať spoluprácu s ďalšími krajinami, ktoré vo vidieckom priestore chcú       

      využívať prístup LEADER.

Hlavné úlohy NS MAS SR:

a)  zastupovať a prerokúvať oprávnené záujmy MAS, VSP a ORR vo vzťahu  k:

Európskej asociácii LEADER pre rozvoj vidieka - ELARD a k ďalším podobným zoskupeniam;

b)  vytvárať prostredie  pre spoluprácu a vzájomnú pomoc;

c)  propagovať a rozširovať skúsenosti a činnosť MAS, VSP a ORR, príklady dobrej praxe a publikovať výstupy;

d) podporovať a rozvíjať spoluprácu a partnerstvo obyvateľov vidieka, zástupcov

    samospráv, zástupcov neziskového sektora, ako aj zástupcov  súkromného sektora pôsobiacich na vidieku;

e) spolupracovať s Národnou sieťou rozvoja vidieka, riadiacim a platobným orgánom pre Program rozvoja vidieka SR a IROP a ostatnými zložkami štátnej správy a samosprávy;

- zabezpečovať rozvojové dokumenty, vzdelávacie a informačné aktivity pre rozvoj vidieka;

- organizovať semináre, workshopy, konferencie a ďalšie odborné stretnutia;

- vytvoriť regionálne prevádzkové kancelárie pre činnosť NS MAS SR


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka