Menu
Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín Slovenskej Republiky

S čím Vám môžeme pomôcť ?

rozšírené vyhľadávanie

Aktuálne

Zobrazené 1-30 z 175
Bez MASky s Anetou Molnárovou 1

Bez MASky s Anetou Molnárovou

Dátum: 14. 6. 2024

"Je to o ľuďoch vlastne, že aj na radiacich orgánoch, keď pracujú ľudia, ktorí chcú veci zjednodušiť, tak sa to zjednodušiť dá. Koľko masiek prežije, alebo budú mať chuť robiť ďalej, to je otázne. Toto je tak negatívna skúsenosť, že horšie to už asi byť nemôže."

Bez MASky s Mirkou Vargovou 1

Bez MASky s Mirkou Vargovou

Dátum: 14. 6. 2024

„LEADER na Slovensku prežil len vďaka ľuďom, ktorí sa angažujú v miestnych akčných skupinách, sú to lokálpatrioti, majú radi región aj tú prácu, ktorú robia napriek tomu, aká je problematická.“

NÁRODNÁ SIEŤ MAS NA LEADERFESTE

NÁRODNÁ SIEŤ MAS NA LEADERFESTE

Dátum: 11. 6. 2024

Delegácia Národnej siete MAS SR sa v Harrachove zúčasnila v poradí už 14. ročníka LEADERfestu, ktorý organizuje Národná sieť MAS Českej republiky. Samotné podujatie navštívili aj predstavitelia vlády ČR, a to ministri M. Jurečka a P. Hladík a námestník ministra R. Sršen.

Bez MASky s Dankou Osifovou 1

Bez MASky s Dankou Osifovou

Dátum: 7. 6. 2024

Sériou krátkych videí pod názvom „Bez MASky“ chceme spolu s manažérmi miestnych akčných skupín (ďalej len MAS) priblížiť širšej verejnosti ich samotnú podstatu fungovania, činnosť a najmä význam pre rozvoj vidieka a regiónov Slovenska.

 PODCAST: O desiatkach miliónov z Únie, ktoré sa nedostali na slovenský vidiek 1

PODCAST: O desiatkach miliónov z Únie, ktoré sa nedostali na slovenský vidiek

Dátum: 6. 6. 2024

Od roku 2014 má Slovensko v Programe rozvoja vidieka SR na podporu projektov miestnych akčných skupín (MAS-ka) vyše 124 miliónov eur. Za desať rokov z nich využilo sotva desať percent, a tak hrozí, že sa peniaze nakoniec k MAS-kám vôbec nedostanú.

ROKOVANIE SIETE MAS NA EURÓPSKEJ KOMISII 1

ROKOVANIE SIETE MAS NA EURÓPSKEJ KOMISII

Dátum: 6. 6. 2024

Zástupcovia Národnej siete MAS SR absolvovali 4.6.2024 pracovné rokovanie s Vladimírom Šuchom, vedúcim zastúpenia EK na Slovensku.

Bez MASky s Danielom Pavlačkom 1

Bez MASky s Danielom Pavlačkom

Dátum: 6. 6. 2024

Sériou krátkych videí pod názvom „Bez MASky“ chce Národná sieť MAS SR spolu s manažérmi miestnych akčných skupín priblížiť širšej verejnosti ich samotnú podstatu fungovania, činnosť a najmä význam pre rozvoj vidieka a regiónov Slovenska.

 NÁRODNÁ SIEŤ MAS SR SPÚŠŤA KAMPAŇ „Bez MASky“ 1

NÁRODNÁ SIEŤ MAS SR SPÚŠŤA KAMPAŇ „Bez MASky“

Dátum: 4. 6. 2024

Sériou krátkych videí pod názvom „Bez MASky“ chceme spolu s manažérmi miestnych akčných skupín (ďalej len MAS) priblížiť širšej verejnosti ich samotnú podstatu fungovania, činnosť a najmä význam pre rozvoj vidieka a regiónov Slovenska.

MIESTNE AKČNÉ SKUPINY NIE SÚ ŽIADNYM PRIETOKOVÝM OHRIEVAČOM 1

MIESTNE AKČNÉ SKUPINY NIE SÚ ŽIADNYM PRIETOKOVÝM OHRIEVAČOM

Dátum: 31. 5. 2024

Národná sieť miestnych akčných skupín SR odmieta tvrdenia štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Michala Kaliňáka, ktorý počas panelovej diskusie na sneme ZMOSu dňa 29.5.2024 nazval miestne akčné skupiny prietokovým ohrievačom na eurofondy.

TEMATICKÁ PRACOVNÁ SKUPINA LEADER ZA ÚČASTI NAŠICH ČLENOV 2

TEMATICKÁ PRACOVNÁ SKUPINA LEADER ZA ÚČASTI NAŠICH ČLENOV

Dátum: 30. 5. 2024

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR obnovilo po niekoľkých rokoch činnosť pracovnej skupiny, ktorej úlohou je hľadať riešenia k zjednodušeniu implementácie prístupu LEADER a k zvýšeniu čerpania, v ktorom sme spomedzi krajín EÚ na chvoste.

Vláda potvrdila naše obavy. Dekomitment v Programe rozvoja vidieka je reálna hrozba. 1

Vláda potvrdila naše obavy. Dekomitment v Programe rozvoja vidieka je reálna hrozba.

Dátum: 28. 5. 2024

Vyhlásenie Národnej siete MAS SR si môžete prečítať nižšie.

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR VYKONÁVA KONTROLU MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN 1

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR VYKONÁVA KONTROLU MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN

Dátum: 27. 5. 2024

Cieľom kontroly je posúdiť, či systém riadenia stratégií miestneho rozvoja je nastavený tak, že dokáže plniť stanovené úlohy a zároveň vytvára predpoklady na plnenie cieľov v preverovanej oblasti.

NS MAS SR NA ROKOVANÍ KOMISIE PRE CIEĽ 5 PROGRAMU SLOVENSKO

NS MAS SR NA ROKOVANÍ KOMISIE PRE CIEĽ 5 PROGRAMU SLOVENSKO

Dátum: 23. 5. 2024

Podpredseda NS MAS SR Ondrej Šeliga sa 22.5.2024 zúčastnil rokovania komisie pre cieľ 5 Programu Slovensko.

ZÁSTUPCOVIA NS MAS SR NA ROKOVANÍ SO ŠTÁTNYM TAJOMNÍKOM MPRV SR 1

NS MAS SR NA ROKOVANÍ SO ŠTÁTNYM TAJOMNÍKOM MPRV SR

Dátum: 21. 5. 2024

17.5.2024 sme absolvovali ďalšie pracovné stretnutie, tentokrát na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so štátnym tajomníkom Vladimírom Vnukom.

ONLINE K MOŽNOSTI ZAPOJENIA MAS DO PROGRAMU SLOVENSKO 2021 - 2027 1

ONLINE K MOŽNOSTI ZAPOJENIA MAS DO PROGRAMU SLOVENSKO 2021 - 2027

Dátum: 17. 5. 2024

V súvislosti s prípravou výzvy v rámci opatrenia 5.2.2 Programu Slovensko, v ktorom bola podpora miestneho rozvoja prostredníctvom MAS úplne vynechaná, vzniká predsa len priestor aj pre zapojenie MAS.

O PROBLÉMOCH MAS PODROBNEJŠIE AJ V KOMENTÁROCH DŇA 1

RTVS: O PROBLÉMOCH MAS PODROBNEJŠIE AJ V KOMENTÁROCH DŇA

Dátum: 17. 5. 2024

Predseda Národnej siete MAS SR Štefan Škultéty bol hosťom relácie Komentáre dňa 13.5.2024, kde hovoril nielen o význame MAS pre rozvoj vidieka a ich dlhodobých problémoch, ale aj o neistej budúcnosti, ktorá ich čaká.

SPRÁVY RTVS: OHROZENÉ EUROFONDY NA PODPORU ROZVOJA VIDIEKA 1

SPRÁVY RTVS: OHROZENÉ EUROFONDY NA PODPORU ROZVOJA VIDIEKA

Dátum: 17. 5. 2024

Slovensku hrozí, že príde o sto miliónov eur z Európskej únie. Pôdohospodárska platobná agentúra nestíha kontroly projektov. Peniaze majú smerovať na rozvoj obcí a podporu podnikania na vidieku. Niektoré stavby či rekonštrukcie už mestá a obce uskutočnili. Na peniaze čakajú roky.

LEADER NA SLOVENSKU V ČÍSLACH: NULA PROJEKTOV SPOLUPRÁCE 1

LEADER NA SLOVENSKU V ČÍSLACH: NULA PROJEKTOV SPOLUPRÁCE

Dátum: 10. 5. 2024

Stihneme ešte vyčerpať 6,3 mil. eur, ktoré mohli pomôcť rozvoju vidieka na Slovensku cez rôzne projekty národnej alebo nadnárodnej spolupráce MAS? K dnešnému dňu je celkové čerpanie v rámci podopatrenia 19.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 (tzv. projekty spolupráce MAS) na úrovni 0 %.

ZASADALO NOVOZVOLENÉ PREDSEDNÍCTVO NS MAS SR 1

ZASADALO NOVOZVOLENÉ PREDSEDNÍCTVO NS MAS SR

Dátum: 8. 5. 2024

V Oravskom Podzámku rokovalo 6.5.2024 Predsedníctvo Národnej siete MAS SR.

 NÁRODNÁ SIEŤ MAS V PODCASTE POĽNOINFO 1

NÁRODNÁ SIEŤ MAS V PODCASTE POĽNOINFO

Dátum: 8. 5. 2024

OPAKUJEME VŠETKY CHYBY, KTORÉ SME UROBILI V DOBIEHAJÚCOM PROGRAMOVOM OBDOBÍ

MONITOROVACÍ VÝBOR PRE PROGRAM SLOVENSKO 2021 - 2027 2

MONITOROVACÍ VÝBOR PRE PROGRAM SLOVENSKO 2021 - 2027

Dátum: 8. 5. 2024

23.4.2024 mala NS MAS SR zastúpenie na 10. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 - 2027, ktoré sa konalo v Bratislave.

NA RADE VLÁDY 1

NA RADE VLÁDY

Dátum: 8. 5. 2024

Historicky prvé rokovanie Rady vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ aj za účasti Národnej siete MAS SR sa konalo 22.4.2024.
Národnú sieť MAS SR zastupoval jej predseda Štefan Škultéty.

19.4.2024 PRVÉ STRETNUTIE S NOVÝM VEDENÍM PPA 3

PRVÉ STRETNUTIE S NOVÝM VEDENÍM PPA

Dátum: 8. 5. 2024

Na žiadosť Národnej siete MAS SR sa konalo 19.4.2024 pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom PPA Marekom Čepkom a riaditeľom Sekcie projektových podpôr PPA Martinom Remišom. Stretnutie sa nieslo v konštruktívnom a vecnom duchu.

MIESTNE AKČNÉ SKUPINY SA OBÁVAJÚ O SVOJU BUDÚCNOSŤ 1

MIESTNE AKČNÉ SKUPINY SA OBÁVAJÚ O SVOJU BUDÚCNOSŤ

Dátum: 8. 5. 2024

Dôkazom toho bola aj nedávna celoslovenská konferencia "LEADER na Slovensku - čo nás čaká?", ktorá sa konala v Dolnom Kubíne 10.4.2024.
Video reportáž spracovala TV Dolný Kubín.

NÁRODNÁ SIEŤ MAS  NA KOMORE OBCÍ ZMOS  1

NÁRODNÁ SIEŤ MAS NA KOMORE OBCÍ ZMOS

Dátum: 18. 4. 2024

Predseda NS MAS SR Štefan Škultéty a členka predsedníctva Miroslava Vargová sa zúčasnili rokovania Komory obcí ZMOS vo Zvolene 16.4.2024. Obaja apelovali na starostov a komoru, aby aktívnejšie vplývali na činnosť riadiacich orgánov, a to aj v spolupráci so zástupcami NS MAS SR.

Vyhlásenie Národnej siete MAS SR  k budúcnosti prístupu LEADER na Slovensku 1

Vyhlásenie Národnej siete MAS SR k budúcnosti prístupu LEADER na Slovensku

Dátum: 12. 4. 2024

Pri plánovanej alokácii zdrojov nemožno hovoriť o podpore vidieka.

WEBINÁR PRE MAS 1

MÁME ZA SEBOU WEBINÁR PRE MAS

Dátum: 26. 3. 2024

Viac ako 120 účastníkov bolo 25.3.2024 pripojených k online semináru, ktorý sme organizovali v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Tento záujem, ako aj množstvo otázok, sú dôkazom toho, že zo strany MAS je po týchto informáciách veľký dopyt.

KONFERENCIA A VALNÉ ZHROMAŽDENIE 3

POZVÁNKA NA KONFERENCIU A VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Dátum: 19. 3. 2024

Národná sieť miestnych akčných skupín Slovenskej republiky pripravila v dňoch 10. - 11.4.2024 v Hoteli Park Dolný Kubín konferenciu a valné zhromaždenie.

WEBINÁR PRE MAS 1

WEBINÁR PRE MAS

Dátum: 15. 3. 2024

Všetky MAS na Slovensku pozývame na webinár za účasti zamestnancov PPA, ktorý sa uskutoční v pondelok 25. marca 2024 o 09:00 hod. online formou.

 STANOVISKO K ROZHODNUTIU VLÁDY O NAVÝŠENÍ KAPACÍT PPA 1

STANOVISKO K ROZHODNUTIU VLÁDY O NAVÝŠENÍ KAPACÍT PPA

Dátum: 13. 3. 2024

Národná sieť MAS SR víta rozhodnutie vlády SR o navýšení personálnych kapacít pre Pôdohospodársku platobnú agentúru.

Zobrazené 1-30 z 175

O nás

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sociálne siete

Mohlo by Vás zaujímať

hore