Menu
Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín Slovenskej Republiky

S čím Vám môžeme pomôcť ?

rozšírené vyhľadávanie

Spustili sme pre vás nové webové stránky. Prosíme o trpezlivosť, údaje na stránku priebežne dopĺňame a upravujeme.

Aktuálne

Zobrazené 31-60 z 134
2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021-2027  1

2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021-2027

Dátum: 21. 4. 2023

Dnes sa NS MAS SR zúčastnila prostredníctvom nášho zástupcu, Ing. Ondreja Šeligu z MAS Orava, 2. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021-2027 s účasťou DG Regio a DG Employment, ktorý sa konal na Úrade vlády SR.

Odpovede MF SR a ŠÚ SR na listy NS MAS SR ohľadom preradenia do verejnej správy 1

Odpovede MF SR a ŠÚ SR na listy NS MAS SR ohľadom preradenia MAS do verejnej správy

Dátum: 17. 4. 2023

V časti "Len pre členov" v sekcii Obhajoba záujmov MAS nájdete v plnom znení odpovede MF SR a ŠÚ SR so zdôvodnením sektorového zaradenia MAS do verejnej správy.

LEADERfest 2023 v Českej republike

Dátum: 14. 4. 2023

Dovoľujeme si Vás informovať, že naši partneri z MAS Broumovsko+, z. s., v spolupráci s Národní sítí MAS ČR a Krajským sdružením NS MAS Královéhradeckého kraje poriadajú tento rok 13. ročník festivalu úspechov metódy LEADER na českom vidieku pod názvom LEADERfest 2023.

Inšpirácia pre animáciu MAS - video 1

Inšpirácia pre animáciu MAS - video

Dátum: 14. 4. 2023

V rámci Fondu malých projektov INTERREG vznikol v minulom roku Česko-Slovenský projekt pod názvom "Konečně zase společně - upevňování partnerství MAS, společné vzdělávání a přenos příkladů dobré praxe v oblasti animačních činností MAS", ktorého partnerom bola aj NS MAS SR.

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 – 2027 1

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 – 2027

Dátum: 13. 4. 2023

2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 – 2027 sa uskutoční dňa 21 . apríla 2023 v Bratislave. Za Národnú sieť MAS SR bude prítomný náš stály zástupca v Monitorovacom výbore Ing. Ondrej Šeliga z MAS Orava.

Predĺženie termínu - Prieskum na základe žiadosti RO pre IROP 1

Predĺženie termínu - Prieskum na základe žiadosti RO pre IROP

Dátum: 12. 4. 2023

TÝKA SA IBA MAS, KTORÉ DOTAZNÍK EŠTE NEVYPLNILI.
Na základe požiadavky RO pre IROP realizuje Národná sieť MAS SR prieskum medzi MAS, ktorého cieľom je zistiť, koľko verejných obstarávaní / obstarávaní bude ešte zaslaných na kontrolu na RO pre IROP (predpokladaný počet).

Vyhodnotenie prieskumu pre PPA - odstupovanie žiadateľov od zmlúv PRV 1

Vyhodnotenie prieskumu pre PPA - odstupovanie žiadateľov od zmlúv PRV

Dátum: 11. 4. 2023

Na základe žiadosti PPA bol Národnou sieťou uskutočnený prieskum medzi MAS SR, kde sa zaznamenával počet odstúpení žiadateľov od zmlúv PRV a dôvody vedúce k odstúpeniu. Zber dát sa uskutočnil v dňoch 17. 3. - 5. 4. 2023.

Zápis z pracovného stretnutia delegácie NS MAS SR v rámci IROP - CLLD. 1

Zápis z pracovného stretnutia delegácie NS MAS SR v rámci IROP - CLLD

Dátum: 5. 4. 2023

Dňa 28. 3. 2023 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s našimi zástupcami na MIRRI SR pod vedením generálneho riaditeľa Sekcie IROP Ing. Alberta Németha o problematických oblastiach PO5 v rámci IROP - CLLD.

Prieskum na základe žiadosti RO pre IROP 1

Prieskum na základe žiadosti RO pre IROP

Dátum: 4. 4. 2023

Na základe požiadavky RO pre IROP realizuje Národná sieť MAS SR prieskum medzi MAS, ktorého cieľom je zistiť, koľko verejných obstarávaní / obstarávaní bude ešte zaslaných na kontrolu na RO pre IROP (predpokladaný počet). 

Odpoveď na listy MIRRI o celoplošnej  rizikovosti MAS a nečerpaní alokácií 1

Odpoveď na listy MIRRI o celoplošnej rizikovosti MAS a nečerpaní alokácií

Dátum: 3. 4. 2023

List Národnej siete MAS SR z 28. 3. 2023 v plnom znení nájdete v časti Len pre členov v sekcii Obhajoba záujmov MAS.

Prieskum pre PPA - odstupovanie žiadateľov od zmlúv PRV 1

Prieskum pre PPA - odstupovanie žiadateľov od zmlúv PRV

Dátum: 31. 3. 2023

Na základe požiadavky PPA (vysvetlené nižšie) realizuje Národná sieť MAS SR prieskum medzi MAS, ktorého cieľom je zistiť, ktorí prijímatelia plánujú odstúpiť od podpísaných zmlúv o NFP.

Vydarené Interaktívne školenie 1

Vydarené Interaktívne školenie

Dátum: 31. 3. 2023

V dňoch 14., 15. a 16. 3. 2023 v COUNTRY SALOON Belá, (www.countrybela.sk.) sa uskutočnilo Interaktívne školenie pre pracovníkov MAS na tému animácie územia pohraničných oblastí SR a ČR a propagácia činností MAS.

Súčasný stav implementácie PO5  1

Súčasný stav implementácie PO5

Dátum: 30. 3. 2023

Aktualizované údaje - súčasný stav implementácie PO 5 k 28. 3. 2023 nájdete v sekcii "Len pre členov" v časti "Postup implementácie".

Rokovanie zástupcov Národnej siete na MIRRI SR 1

Rokovanie zástupcov Národnej siete na MIRRI SR

Dátum: 29. 3. 2023

Dňa 28. 3. 2023 sa uskutočnilo rokovanie našich zástupcov na MIRRI SR. Národnú sieť MAS SR zastupovali: PhDr. Štefan Škultéty, Mgr. Aneta Molnárová, Mgr. Peter Nemček, Ing. Ondrej Šeliga. V prílohe nájdete podklady k rokovaniu predom dodané Ministerstvom informatizácie.

Zasadnutie Predsedníctva NS MAS SR 1

Zasadnutie Predsedníctva NS MAS SR

Dátum: 28. 3. 2023

Dňa 27. 3. 2023 sa uskutočnilo online zasadnutie Predsedníctva NS MAS SR, ktoré prerokovalo body k zasadnutiu našich delegátov na MIRRI SR, plánovanému na utorok 28. 3. 2023 v Bratislave. Body predostreté Národnou sieťou na jednanie sú stručne zaznamenané v zápisnici, v sekcii "Len pre členov".

Workshop ZMOS k podpore cezhraničného cestovného ruchu

Dátum: 27. 3. 2023

„Karpaty – región príležitostí", sa uskutoční 30. marca 2023 od 9,30 do 13,30 v Prešove. Podrobnosti o podujatí nájdete v priloženom súbore.

Prezentácie z Interaktívneho školenia NS MAS SR 1

Prezentácie z Interaktívneho školenia NS MAS SR

Dátum: 22. 3. 2023

Interaktívneho školenia MAS v dňoch 14. -16. 3. 2023 sa zúčastnili i zástupcovia MPRV SR a PPA s ich prednáškami na tému animačných aktivít v PRV, ich čerpanie, LEADER z pohľadu vyhodnocovateľa. V prílohe nájdete prezentácie poskytnuté prednášajúcimi lektormi.

Prezentácia a materiály z Konferencie Vidiek žije!

Dátum: 21. 3. 2023

Dňa 16. 3. 2023 sa vo Zvolene uskutočnila Konferencia Vidiek žije!, ktorej sa zúčastnili zástupcovia MPRV SR, PPA, ŠVPS, ÚKSÚP, MAS... Naša zástupkyňa za MAS, Ing. Monika Slížiková, odovzdala dokumenty zástupcom MPRV SR; v textovej podobe ich nájdete v prílohe.

List NS MAS SR Štatistickému úradu z 9. 3. 2023   1

List NS MAS SR Štatistickému úradu z 9. 3. 2023

Dátum: 9. 3. 2023

List proti preraďovaniu MAS do kategórie 13 v plnom znení nájdete v sekcii "Len pre členov" v časti "Obhajoba záujmov MAS".

Postup implementácie 1

Postup implementácie

Dátum: 9. 3. 2023

Pravidelný odpočet stavu iniciatívy LEADER od PPA k 28. 2. 2023 nájdete zverejnený v sekcii "Len pre členov" v časti "Postup implementácie".

Valné zhromaždenie NS MAS SR 1

Valné zhromaždenie NS MAS SR

Dátum: 8. 3. 2023

Predseda Národnej siete MAS SR zvoláva zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 16. 3. 2023 v priestoroch COUNTRY SALOON Belá.

Interaktívne školenie pre pracovníkov MAS 1

Interaktívne školenie pre pracovníkov MAS

Dátum: 22. 2. 2023

V dňoch 14. - 16. 3. 2023 sa uskutoční vzdelávanie na tému animácie územia pohraničných oblastí SR a ČR a propagácia činností MAS.

Zasadnutie Monitorovacieho výboru IROP a schválenie revízie 13.0. 1

Zasadnutie Monitorovacieho výboru IROP a schválenie revízie 13. 0.

Dátum: 20. 2. 2023

V piatok 17. 2. 2023 sa uskutočnilo na Úrade vlády SR v Bratislave zasadnutie Monitorovacieho výboru IROP, ktorý na svojom zasadnutí schválil revíziu IROP ako vo verziu 13.0.

Projekt Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 1

Projekt Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Dátum: 20. 2. 2023

V januári 2023 bol ukončený spoločný projekt "Konečně zase společně – upevňování partnerství MAS, společné vzdělávání a přenos příkladů dobré praxe v oblasti animačních činností MAS".

1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 - 2027. 1

1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 - 2027

Dátum: 16. 2. 2023

Dňa 16. 2. 2023 sa uskutočnilo na Úrade vlády SR pod vedením predsedníčky Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 - 2027 Veroniky Remišovej 1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 - 2027. NS MAS SR na zasadnutí zastupoval Ing. Ondrej Šeliga ako pozorovateľ.

Pozvánka na konferenciu „ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK"

Dátum: 13. 2. 2023

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s OZ Vidiecky parlament na Slovensku a Združením miest a obcí Slovenska Vás pozýva na konferenciu, ktorá sa bude konať 21. februára 2023 o 9:00 hod. v prednáškovej sále Technickej univerzity vo Zvolene.

Zasadnutie PS pre medializáciu 1

Zasadnutie PS pre medializáciu

Dátum: 8. 2. 2023

Dňa 10. 2. 2023 od 9,00 hod. sa uskutoční online zasadnutie pracovnej skupiny NS MAS SR pre medializáciu a PR. Hlavnou témou je program konferencie v termíne 14. - 16. 3. 2023. Zasadnutie povedie Veronika Fitzeková.

Zasadnutie predsedníctva NS MAS SR 1

Zasadnutie predsedníctva NS MAS SR

Dátum: 31. 1. 2023

Dňa 2. 2. 2023 sa uskutoční zasadnutie predsedníctva NS MAS SR v obci Belá.

Zasadnutie Advokačnej skupiny NS MAS SR 1

Zasadnutie Advokačnej skupiny NS MAS SR

Dátum: 31. 1. 2023

Dňa 31. 1. 2023 sa uskutočnilo online zasadnutie Advokačnej skupiny NS MAS SR.

Veľtrh CARAVAN BIKE TRAVEL 2023 v Nitre

Dátum: 27. 1. 2023

Klaster regionálneho rozvoja pozýva NS MAS SR ako svojho partnera na druhý ročník kontraktačno-predajného veľtrhu zameraného na karavaning, kempovanie a aktívne trávenie voľného času CARAVAN BIKE TRAVEL, ktorý sa bude konať v dňoch 30. 3. – 2. 4. 2023 v Nitre na výstavisku Agrokomplex.

Zobrazené 31-60 z 134

O nás

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Sociálne siete

Mohlo by Vás zaujímať

hore