Menu
Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín Slovenskej Republiky

S čím Vám môžeme pomôcť ?

rozšírené vyhľadávanie

LEADER si na Slovensku komplikujeme sami - Absurdné usmernenie PPA diskriminuje žiadateľovVytlačiť

LEADER si na Slovensku komplikujeme sami - Absurdné usmernenie PPA diskriminuje žiadateľovVytlačiť

Iniciatíva LEADER už viac ako 30 rokov úspešne pomáha v celej Európskej únii rozvíjať vidiecke oblasti. Slovensko je veľkou výnimkou.

Končiace sa programové obdobie bude pre celú krajinu, pre vidiek a miestne akčné skupiny obrovským fiaskom a medzinárodnou hanbou. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci Opatrenia 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER k 1. januáru 2022 predstavovalo rovných 0 % v podopatrení 19.2 a približne 6 % v podopatrení 19.4. Pritom na prístup LEADER bolo na tento účel v každom členskom štáte povinne vyčlenených 5 % zdrojov. Slovensko, ako jedna z mála krajín Európskej únie, ich nedokázalo v praxi využiť.

„Problémom nie je nezáujem a nedostatok projektov, ale zle nastavené procesy, prehnaná byrokracia a absolútna nedôvera národnej úrovne voči odborníkom pracujúcim v regiónoch,“ zdôrazňuje predseda Národnej siete miestnych akčných skupín (NS MAS) SR Štefan Škultéty.

 

Byrokratické usmernenie

Jedným zo sporných byrokratických opatrení je Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) č. 8 ešte z roku 2017. „PPA upravila pravidlá a postupy zadávania zákaziek vysoko nad rámec zákona o verejnom obstarávaní. Postupy pri zákazkách sú neprimerane komplikované a administratívne náročné. Žiadatelia z podnikateľského a občianskeho sektora v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 musia v zmysle platného usmernenia postupovať pri obstarávaní oveľa zložitejšie ako ostatní žiadatelia v rámci iných operačných programov, ktorí sa riadia len zákonom o verejnom obstarávaní. To spôsobuje množstvo problémov, ktoré výrazne prispievajú k nedostatočnému čerpaniu finančných zdrojov,“ vysvetľuje predseda NS MAS.

Nezmyselnosť opatrenia ilustruje na absurdnom príklade z praxe manažérka MAS Malohont Miroslava Vargová: „K vykonaniu obstarávania akejkoľvek zákazky od jedného centu potrebujeme od zamestnávateľa notársky overené splnomocnenie. Zdôrazňujem notársky – overenie na matrike nestačí. Pri zákazkách do 5 000 eur, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje, musíme spracovať zhruba sedem ďalších dokumentov, a to by sme mali urobiť napríklad aj pri prenájme miestnosti na školenie alebo pri poštových službách. Ide o jednoznačnú diskrimináciu žiadateľov a zároveň o príčinu nedostatočného čerpania zdrojov na animačné náklady MAS v rámci podopatrenia 19.4.“

 

Zmätok od roku 2019

Národná sieť MAS upozorňuje na tento problém už od roku 2019 a neúspešne žiada o zrušenie komplikovaného usmernenia. „Len v priebehu posledného polroka boli vydané tri nové verzie usmernenia. Tie do postupov obstarávania priniesli ešte väčší zmätok,“ opisuje predseda NS MAS. Ako doplnil, v tomto roku poslala Národná sieť MAS Pôdohospodárskej platobnej agentúre opätovnú žiadosť o zrušenie usmernenia: „Absolvovali sme pracovné stretnutie so zástupcami PPA, poslali to Ministerstvu pôdohospodárstva ako jeden z 53 podnetov na zjednodušenie implementácie prístupu LEADER a požiadali sme o stanovisko aj Úrad pre verejné obstarávanie. Zatiaľ však k žiadnej zmene nedošlo.“

 

Jednotná príručka

Štefan Škultéty zdôrazňuje, že zámerom NS MAS nie je vyhnúť sa efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov: „Chceme pravidlá a postupy nastaviť tak, aby boli primerané hodnotám zákaziek. Požadovaná zmena pravidiel zníži chybovosť v procese obstarávania na úrovni žiadateľov a zjednoduší kontrolu obstarávania na úrovni PPA. Pracovníci v súčasnosti kontrolujú postupy dvoma spôsobmi: pri žiadateľoch z verejného sektora podľa zákona o verejnom obstarávaní, pri žiadateľoch z podnikateľského a občianskeho sektora podľa Usmernenia PPA č. 8/2017. Nevidíme absolútne žiadny dôvod na rozdielne postupy.“

Usmernenie č. 8 považuje Národná sieť MAS, ktorá združuje 67 MAS, na základe skúseností z praxe za zbytočné, duplicitné a komplikované. „Čerpanie finančných prostriedkov v rámci Opatrenia 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER je katastrofálne. Skutočne prišiel čas v plnom rozsahu zrušiť nezmyselné Usmernenie č. 8/2017 a postupovať podľa jednotnej príručky k verejnému obstarávaniu, aby sa naozaj stala jednotnou, nakoľko legislatíva EÚ to umožňuje. Podľa našich informácií tomuto kroku nič nebráni,“ uzatvára predseda Národnej siete miestnych akčných skupín Štefan Škultéty.

*** 

Trenčín 4. apríla 2022

Veronika Fitzeková

0908 994 585

Dátum vloženia: 5. 4. 2022 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 8. 2022 11:34

O nás

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sociálne siete

Mohlo by Vás zaujímať

hore