Trenčín - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuálne

Zobrazené 1-30 z 187

Pozvánka na praktický bezplatný workshop pod názvom Ochrana značky a výrobkov v regiónoch

Dátum: 12. 7. 2024

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podporuje ochranu značky, ako aj ochranu inovácií, ale aj tradičných výrobkov slovenských podnikateľov a výrobcov.

Bez MASky s Michalom Vaculom 1

Bez MASky s Michalom Vaculom

Dátum: 11. 7. 2024

„LEADER na Slovensku v programovom období 2014 - 2022 považujem za premrhanú príležitosť. Najväčším problémom je nezvládnutie procesov na národnej úrovni a byrokracia, ktorou všetko zabíjame. Čo sa týka nového programového obdobia, tam zase meškáme.“

Bez MASky s Irenou Milecovou 1

Bez MASky s Irenou Milecovou

Dátum: 10. 7. 2024

„Ak nie sú financie alebo chodia neskoro, tak aj ľudia, ktorí mali nadšenie, prestanú mať chuť robiť v prospech rozvoja regiónu. Mám obavy o pokračovanie mladej generácie. Naša MAS má dlhodobú tradíciu a pomaličky nebude komu odovzdávať skúsenosti.

Bez MASky so Štefanom Škultétym (2. diel) 1

Bez MASky so Štefanom Škultétym (2. diel)

Dátum: 8. 7. 2024

Sériou krátkych videí pod názvom „Bez MASky“ chceme spolu s manažérmi miestnych akčných skupín (ďalej len MAS) priblížiť širšej verejnosti ich samotnú podstatu fungovania, činnosť a najmä význam pre rozvoj vidieka a regiónov Slovenska. Zároveň chceme upozorniť kompetentných na nelichotivú a dlhodobo

ROKOVANIE NA MINISTERSTVE PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR: INŠPIRÁCIA OD TÝCH NAJLEPŠÍCH

ROKOVANIE NA MINISTERSTVE PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR: INŠPIRÁCIA OD TÝCH NAJLEPŠÍCH

Dátum: 3. 7. 2024

Zástupcovia Národnej siete MAS SR sa 1. júla zúčastnili bilaterálneho stretnutia štátneho tajomníka MPRV SR Vladimíra Vnuka s námestníkom ministra pre miestny rozvoj ČR Radimom Sršňom za účasti vybraných expertov.

Bez MASky so Štefanom Škultétym (1. diel) 1

Bez MASky so Štefanom Škultétym (1. diel)

Dátum: 1. 7. 2024

„Píše sa rok 2024 a v rámci prístupu LEADER sme z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 vyčerpali 7 % zdrojov (Pozn.: K dnešnému dňu to môže byť odhadom o 2 % viac).

V STUPAVE ROKOVALO PREDSEDNÍCTVO NÁRODNEJ SIETE MAS SR 1

V STUPAVE ROKOVALO PREDSEDNÍCTVO NÁRODNEJ SIETE MAS SR

Dátum: 1. 7. 2024

Program zasadnutia Predsedníctva NS MAS SR, ktoré sa uskutočnilo 27.6.2024, bol obohatený o zaujímavé témy s možnosťou zapojenia MAS a ich personálnych kapacít:

Bez MASky s Martinou Bednárovou 1

Bez MASky s Martinou Bednárovou

Dátum: 27. 6. 2024

„Na nastavení nového programového obdobia vnímam negatívne predovšetkým plánovaný počet podporených MAS, ktorý bol riadiacim orgánom určený „od brucha“ na 65 bez toho, aby bral do úvahy reálne potreby a záujem o prístup LEADER na miestnej úrovni.“

 Bez MASky s Rastislavom Horvátom 1

Bez MASky s Rastislavom Horvátom

Dátum: 21. 6. 2024

„V miestnych akčných skupinách je obrovský potenciál, najmä v ľudskom kapitáli, ktorý sa v nich vytvoril."

UZBECI SA K NÁM PRIŠLI UČIŤ, ČO SÚ MASKY 1

UZBECI SA K NÁM PRIŠLI UČIŤ, ČO SÚ MASKY

Dátum: 21. 6. 2024

V miestnej akčnej skupine Kopaničiarsky región - MAS mali v stredu 19. júna vzácnu návštevu. Privítali delegáciu z ministerstva hospodárstva z Uzbekistanu, ktorej členovia sa zaujímali o metódu LEADER, fungovanie miestnych akčných skupín i Národnej siete MAS SR.

Bez MASky so Zuzanou Záborskou 1

Bez MASky so Zuzanou Záborskou

Dátum: 19. 6. 2024

“V roku 2017 keď sme sa dozvedeli, že sme boli úspešní a získali sme štatút MAS sme sa nesmierne tešili, že budeme môcť s odbornými kapacitami regiónu pomáhať. Dnes sme v roku 2024 a za ten pomerne dlhý časový úsek sa nám darí pomerne málo. Celý ten proces je veľmi náročný a komplikovaný”

Young LEADER Forum 2024 (11.-.13.06., Vierumaki, Fínsko) 2

NS MAS na Young LEADER Forum vo Fínsku

Dátum: 17. 6. 2024

Konferenciu organizoval EU CAP Network - EÚ sieť spoločnej poľnohospodárskej politiky v dňoch 11.-.13.06.2024 vo Fínsku.

Bez MASky s Anetou Molnárovou 1

Bez MASky s Anetou Molnárovou

Dátum: 14. 6. 2024

"Je to o ľuďoch vlastne, že aj na radiacich orgánoch, keď pracujú ľudia, ktorí chcú veci zjednodušiť, tak sa to zjednodušiť dá. Koľko masiek prežije, alebo budú mať chuť robiť ďalej, to je otázne. Toto je tak negatívna skúsenosť, že horšie to už asi byť nemôže."

Bez MASky s Mirkou Vargovou 1

Bez MASky s Mirkou Vargovou

Dátum: 14. 6. 2024

„LEADER na Slovensku prežil len vďaka ľuďom, ktorí sa angažujú v miestnych akčných skupinách, sú to lokálpatrioti, majú radi región aj tú prácu, ktorú robia napriek tomu, aká je problematická.“

NÁRODNÁ SIEŤ MAS NA LEADERFESTE

NÁRODNÁ SIEŤ MAS NA LEADERFESTE

Dátum: 11. 6. 2024

Delegácia Národnej siete MAS SR sa v Harrachove zúčasnila v poradí už 14. ročníka LEADERfestu, ktorý organizuje Národná sieť MAS Českej republiky. Samotné podujatie navštívili aj predstavitelia vlády ČR, a to ministri M. Jurečka a P. Hladík a námestník ministra R. Sršen.

Bez MASky s Dankou Osifovou 1

Bez MASky s Dankou Osifovou

Dátum: 7. 6. 2024

Sériou krátkych videí pod názvom „Bez MASky“ chceme spolu s manažérmi miestnych akčných skupín (ďalej len MAS) priblížiť širšej verejnosti ich samotnú podstatu fungovania, činnosť a najmä význam pre rozvoj vidieka a regiónov Slovenska.

 PODCAST: O desiatkach miliónov z Únie, ktoré sa nedostali na slovenský vidiek 1

PODCAST: O desiatkach miliónov z Únie, ktoré sa nedostali na slovenský vidiek

Dátum: 6. 6. 2024

Od roku 2014 má Slovensko v Programe rozvoja vidieka SR na podporu projektov miestnych akčných skupín (MAS-ka) vyše 124 miliónov eur. Za desať rokov z nich využilo sotva desať percent, a tak hrozí, že sa peniaze nakoniec k MAS-kám vôbec nedostanú.

ROKOVANIE SIETE MAS NA EURÓPSKEJ KOMISII 1

ROKOVANIE SIETE MAS NA EURÓPSKEJ KOMISII

Dátum: 6. 6. 2024

Zástupcovia Národnej siete MAS SR absolvovali 4.6.2024 pracovné rokovanie s Vladimírom Šuchom, vedúcim zastúpenia EK na Slovensku.

Bez MASky s Danielom Pavlačkom 1

Bez MASky s Danielom Pavlačkom

Dátum: 6. 6. 2024

Sériou krátkych videí pod názvom „Bez MASky“ chce Národná sieť MAS SR spolu s manažérmi miestnych akčných skupín priblížiť širšej verejnosti ich samotnú podstatu fungovania, činnosť a najmä význam pre rozvoj vidieka a regiónov Slovenska.

 NÁRODNÁ SIEŤ MAS SR SPÚŠŤA KAMPAŇ „Bez MASky“ 1

NÁRODNÁ SIEŤ MAS SR SPÚŠŤA KAMPAŇ „Bez MASky“

Dátum: 4. 6. 2024

Sériou krátkych videí pod názvom „Bez MASky“ chceme spolu s manažérmi miestnych akčných skupín (ďalej len MAS) priblížiť širšej verejnosti ich samotnú podstatu fungovania, činnosť a najmä význam pre rozvoj vidieka a regiónov Slovenska.

MIESTNE AKČNÉ SKUPINY NIE SÚ ŽIADNYM PRIETOKOVÝM OHRIEVAČOM 1

MIESTNE AKČNÉ SKUPINY NIE SÚ ŽIADNYM PRIETOKOVÝM OHRIEVAČOM

Dátum: 31. 5. 2024

Národná sieť miestnych akčných skupín SR odmieta tvrdenia štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Michala Kaliňáka, ktorý počas panelovej diskusie na sneme ZMOSu dňa 29.5.2024 nazval miestne akčné skupiny prietokovým ohrievačom na eurofondy.

TEMATICKÁ PRACOVNÁ SKUPINA LEADER ZA ÚČASTI NAŠICH ČLENOV 2

TEMATICKÁ PRACOVNÁ SKUPINA LEADER ZA ÚČASTI NAŠICH ČLENOV

Dátum: 30. 5. 2024

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR obnovilo po niekoľkých rokoch činnosť pracovnej skupiny, ktorej úlohou je hľadať riešenia k zjednodušeniu implementácie prístupu LEADER a k zvýšeniu čerpania, v ktorom sme spomedzi krajín EÚ na chvoste.

Vláda potvrdila naše obavy. Dekomitment v Programe rozvoja vidieka je reálna hrozba. 1

Vláda potvrdila naše obavy. Dekomitment v Programe rozvoja vidieka je reálna hrozba.

Dátum: 28. 5. 2024

Vyhlásenie Národnej siete MAS SR si môžete prečítať nižšie.

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR VYKONÁVA KONTROLU MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN 1

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR VYKONÁVA KONTROLU MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN

Dátum: 27. 5. 2024

Cieľom kontroly je posúdiť, či systém riadenia stratégií miestneho rozvoja je nastavený tak, že dokáže plniť stanovené úlohy a zároveň vytvára predpoklady na plnenie cieľov v preverovanej oblasti.

NS MAS SR NA ROKOVANÍ KOMISIE PRE CIEĽ 5 PROGRAMU SLOVENSKO

NS MAS SR NA ROKOVANÍ KOMISIE PRE CIEĽ 5 PROGRAMU SLOVENSKO

Dátum: 23. 5. 2024

Podpredseda NS MAS SR Ondrej Šeliga sa 22.5.2024 zúčastnil rokovania komisie pre cieľ 5 Programu Slovensko.

ZÁSTUPCOVIA NS MAS SR NA ROKOVANÍ SO ŠTÁTNYM TAJOMNÍKOM MPRV SR 1

NS MAS SR NA ROKOVANÍ SO ŠTÁTNYM TAJOMNÍKOM MPRV SR

Dátum: 21. 5. 2024

17.5.2024 sme absolvovali ďalšie pracovné stretnutie, tentokrát na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so štátnym tajomníkom Vladimírom Vnukom.

ONLINE K MOŽNOSTI ZAPOJENIA MAS DO PROGRAMU SLOVENSKO 2021 - 2027 1

ONLINE K MOŽNOSTI ZAPOJENIA MAS DO PROGRAMU SLOVENSKO 2021 - 2027

Dátum: 17. 5. 2024

V súvislosti s prípravou výzvy v rámci opatrenia 5.2.2 Programu Slovensko, v ktorom bola podpora miestneho rozvoja prostredníctvom MAS úplne vynechaná, vzniká predsa len priestor aj pre zapojenie MAS.

O PROBLÉMOCH MAS PODROBNEJŠIE AJ V KOMENTÁROCH DŇA 1

RTVS: O PROBLÉMOCH MAS PODROBNEJŠIE AJ V KOMENTÁROCH DŇA

Dátum: 17. 5. 2024

Predseda Národnej siete MAS SR Štefan Škultéty bol hosťom relácie Komentáre dňa 13.5.2024, kde hovoril nielen o význame MAS pre rozvoj vidieka a ich dlhodobých problémoch, ale aj o neistej budúcnosti, ktorá ich čaká.

SPRÁVY RTVS: OHROZENÉ EUROFONDY NA PODPORU ROZVOJA VIDIEKA 1

SPRÁVY RTVS: OHROZENÉ EUROFONDY NA PODPORU ROZVOJA VIDIEKA

Dátum: 17. 5. 2024

Slovensku hrozí, že príde o sto miliónov eur z Európskej únie. Pôdohospodárska platobná agentúra nestíha kontroly projektov. Peniaze majú smerovať na rozvoj obcí a podporu podnikania na vidieku. Niektoré stavby či rekonštrukcie už mestá a obce uskutočnili. Na peniaze čakajú roky.

LEADER NA SLOVENSKU V ČÍSLACH: NULA PROJEKTOV SPOLUPRÁCE 1

LEADER NA SLOVENSKU V ČÍSLACH: NULA PROJEKTOV SPOLUPRÁCE

Dátum: 10. 5. 2024

Stihneme ešte vyčerpať 6,3 mil. eur, ktoré mohli pomôcť rozvoju vidieka na Slovensku cez rôzne projekty národnej alebo nadnárodnej spolupráce MAS? K dnešnému dňu je celkové čerpanie v rámci podopatrenia 19.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 (tzv. projekty spolupráce MAS) na úrovni 0 %.

Zobrazené 1-30 z 187