Menu
Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín Slovenskej Republiky

S čím Vám môžeme pomôcť ?

rozšírené vyhľadávanie

Spustili sme pre vás nové webové stránky. Prosíme o trpezlivosť, údaje na stránku priebežne dopĺňame a upravujeme.

Aktuálne

Zobrazené 1-30 z 92
Prieskum pre PPA - odstupovanie žiadateľov od zmlúv PRV 1

Prieskum pre PPA - odstupovanie žiadateľov od zmlúv PRV

Dátum: 31. 3. 2023

Na základe požiadavky PPA (vysvetlené nižšie) realizuje Národná sieť MAS SR prieskum medzi MAS, ktorého cieľom je zistiť, ktorí prijímatelia plánujú odstúpiť od podpísaných zmlúv o NFP.

Súčasný stav implementácie PO5  1

Súčasný stav implementácie PO5

Dátum: 30. 3. 2023

Aktualizované údaje - súčasný stav implementácie PO 5 k 28. 3. 2023 nájdete v sekcii "Len pre členov" v časti "Postup implementácie".

Rokovanie zástupcov Národnej siete na MIRRI SR 1

Rokovanie zástupcov Národnej siete na MIRRI SR

Dátum: 29. 3. 2023

Dňa 28. 3. 2023 sa uskutočnilo rokovanie našich zástupcov na MIRRI SR. Národnú sieť MAS SR zastupovali: PhDr. Štefan Škultéty, Mgr. Aneta Molnárová, Mgr. Peter Nemček, Ing. Ondrej Šeliga. V prílohe nájdete podklady k rokovaniu predom dodané Ministerstvom informatizácie.

Zasadnutie Predsedníctva NS MAS SR 1

Zasadnutie Predsedníctva NS MAS SR

Dátum: 28. 3. 2023

Dňa 27. 3. 2023 sa uskutočnilo online zasadnutie Predsedníctva NS MAS SR, ktoré prerokovalo body k zasadnutiu našich delegátov na MIRRI SR, plánovanému na utorok 28. 3. 2023 v Bratislave. Body predostreté Národnou sieťou na jednanie sú stručne zaznamenané v zápisnici, v sekcii "Len pre členov".

Workshop ZMOS k podpore cezhraničného cestovného ruchu

Dátum: 27. 3. 2023

„Karpaty – región príležitostí", sa uskutoční 30. marca 2023 od 9,30 do 13,30 v Prešove. Podrobnosti o podujatí nájdete v priloženom súbore.

Prezentácie z Interaktívneho školenia NS MAS SR 1

Prezentácie z Interaktívneho školenia NS MAS SR

Dátum: 22. 3. 2023

Interaktívneho školenia MAS v dňoch 14. -16. 3. 2023 sa zúčastnili i zástupcovia MPRV SR a PPA s ich prednáškami na tému animačných aktivít v PRV, ich čerpanie, LEADER z pohľadu vyhodnocovateľa. V prílohe nájdete prezentácie poskytnuté prednášajúcimi lektormi.

Prezentácia a materiály z Konferencie Vidiek žije!

Dátum: 21. 3. 2023

Dňa 16. 3. 2023 sa vo Zvolene uskutočnila Konferencia Vidiek žije!, ktorej sa zúčastnili zástupcovia MPRV SR, PPA, ŠVPS, ÚKSÚP, MAS... Naša zástupkyňa za MAS, Ing. Monika Slížiková, odovzdala dokumenty zástupcom MPRV SR; v textovej podobe ich nájdete v prílohe.

List NS MAS SR Štatistickému úradu z 9. 3. 2023   1

List NS MAS SR Štatistickému úradu z 9. 3. 2023

Dátum: 9. 3. 2023

List proti preraďovaniu MAS do kategórie 13 v plnom znení nájdete v sekcii "Len pre členov" v časti "Obhajoba záujmov MAS".

Postup implementácie 1

Postup implementácie

Dátum: 9. 3. 2023

Pravidelný odpočet stavu iniciatívy LEADER od PPA k 28. 2. 2023 nájdete zverejnený v sekcii "Len pre členov" v časti "Postup implementácie".

Valné zhromaždenie NS MAS SR 1

Valné zhromaždenie NS MAS SR

Dátum: 8. 3. 2023

Predseda Národnej siete MAS SR zvoláva zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 16. 3. 2023 v priestoroch COUNTRY SALOON Belá.

Interaktívne školenie pre pracovníkov MAS 1

Interaktívne školenie pre pracovníkov MAS

Dátum: 22. 2. 2023

V dňoch 14. - 16. 3. 2023 sa uskutoční vzdelávanie na tému animácie územia pohraničných oblastí SR a ČR a propagácia činností MAS.

Zasadnutie Monitorovacieho výboru IROP a schválenie revízie 13.0. 1

Zasadnutie Monitorovacieho výboru IROP a schválenie revízie 13. 0.

Dátum: 20. 2. 2023

V piatok 17. 2. 2023 sa uskutočnilo na Úrade vlády SR v Bratislave zasadnutie Monitorovacieho výboru IROP, ktorý na svojom zasadnutí schválil revíziu IROP ako vo verziu 13.0.

Projekt Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 1

Projekt Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Dátum: 20. 2. 2023

V januári 2023 bol ukončený spoločný projekt "Konečně zase společně – upevňování partnerství MAS, společné vzdělávání a přenos příkladů dobré praxe v oblasti animačních činností MAS".

1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 - 2027. 1

1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 - 2027

Dátum: 16. 2. 2023

Dňa 16. 2. 2023 sa uskutočnilo na Úrade vlády SR pod vedením predsedníčky Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 - 2027 Veroniky Remišovej 1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 - 2027. NS MAS SR na zasadnutí zastupoval Ing. Ondrej Šeliga ako pozorovateľ.

Pozvánka na konferenciu „ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK"

Dátum: 13. 2. 2023

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s OZ Vidiecky parlament na Slovensku a Združením miest a obcí Slovenska Vás pozýva na konferenciu, ktorá sa bude konať 21. februára 2023 o 9:00 hod. v prednáškovej sále Technickej univerzity vo Zvolene.

Zasadnutie PS pre medializáciu 1

Zasadnutie PS pre medializáciu

Dátum: 8. 2. 2023

Dňa 10. 2. 2023 od 9,00 hod. sa uskutoční online zasadnutie pracovnej skupiny NS MAS SR pre medializáciu a PR. Hlavnou témou je program konferencie v termíne 14. - 16. 3. 2023. Zasadnutie povedie Veronika Fitzeková.

Zasadnutie predsedníctva NS MAS SR 1

Zasadnutie predsedníctva NS MAS SR

Dátum: 31. 1. 2023

Dňa 2. 2. 2023 sa uskutoční zasadnutie predsedníctva NS MAS SR v obci Belá.

Zasadnutie Advokačnej skupiny NS MAS SR 1

Zasadnutie Advokačnej skupiny NS MAS SR

Dátum: 31. 1. 2023

Dňa 31. 1. 2023 sa uskutočnilo online zasadnutie Advokačnej skupiny NS MAS SR.

Veľtrh CARAVAN BIKE TRAVEL 2023 v Nitre

Dátum: 27. 1. 2023

Klaster regionálneho rozvoja pozýva NS MAS SR ako svojho partnera na druhý ročník kontraktačno-predajného veľtrhu zameraného na karavaning, kempovanie a aktívne trávenie voľného času CARAVAN BIKE TRAVEL, ktorý sa bude konať v dňoch 30. 3. – 2. 4. 2023 v Nitre na výstavisku Agrokomplex.

Správa o vykonaných hodnoteniach IROP 2014-2020 1

Správa o vykonaných hodnoteniach IROP 2014 - 2020

Dátum: 23. 1. 2023

MIRRI predložilo Súhrnnú správu o vykonaných hodnoteniach v IROP 2014 - 2020. Priložená správa je zo dňa 21. 12. 2022.

Výzva Advokačnej skupiny NS MAS SR 1

Výzva Advokačnej skupiny NS MAS SR

Dátum: 17. 1. 2023

Na základe výstupov zo zasadnutia Advokačnej skupiny konanej dňa 12. 1. 2023 jej členovia zverejnili výzvu.

Zasadnutie Advokačnej skupiny NS MAS SR 1

Zasadnutie Advokačnej skupiny NS MAS SR

Dátum: 17. 1. 2023

Dňa 12. 1. 2023 sa uskutočnilo online zasadnutie Advokačnej skupiny NS MAS SR.

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre PRV SR 2014 - 2022 1

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre PRV SR 2014 - 2022

Dátum: 11. 1. 2023

9. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre PRV SR 2014 - 2022 sa uskutočnilo dňa 13.12.2022 v Košiciach a zúčastnil sa ho náš zástupca Ing. Michal Vacula. V prílohe nájdete zápisnicu zasadnutia a pripomienky NS MAS SR k návrhu 11. modifikácie PRV SR 2014 - 2022.

Menovanie do Monitorovacieho výboru pre PRV 1

Menovanie Ing. Michala Vaculu do Monitorovacieho výboru pre PRV

Dátum: 14. 12. 2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR menovalo za riadneho člena Monitorovacieho výboru pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 nominanta NS MAS SR Ing. Michala Vaculu z MAS Záhorie, ako zástupcu Národnej siete MAS SR.

Novinky od nás do Vášho mobilu 1

Novinky od nás do Vášho mobilu

Dátum: 22. 11. 2022

Je tu pre Vás mobilná aplikácia V OBRAZE. Ak ju ešte nemáte stiahnutú, veľmi jednoducho a rýchlo si ju nainštalujete. Táto služba je pre všetkých občanov zdarma.

Menovanie Ing. Šeligu do Monitorovacieho výboru 1

Menovanie Ing. Ondreja Šeligu do Monitorovacieho výboru

Dátum: 16. 11. 2022

Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová vymenovala Ing. Ondreja Šeligu z MAS Orava, o.z., za stáleho pozorovateľa Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 - 2027, ako zástupcu Národnej siete MAS SR.

Pozvánka na Česko – Slovenské střetnutí zástupců MAS 2

Pozvánka na Česko – Slovenské střetnutí zástupců MAS

Dátum: 10. 11. 2022

V dňoch 15. - 16. 11. 2022 sa v Kunčicích pod Ondřejníkem v ČR uskutoční stretnutie v rámci projektu "Spoločné vzdelávanie a prenos príkladov dobrej praxe v oblasti propagačných činností MAS". Podrobnosti nájdete v priloženom súbore.

logo

NS MAS SR začala s realizáciou projektu „Spoločné vzdelávanie a prenos príkladov dobrej praxe v oblasti propagačných činností MAS“

Dátum: 21. 10. 2022

Nenávratný finančný príspevok pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 17 345,00 EUR a štátneho rozpočtu v sume 2 040,60 EUR.

logo

Pozvánka na vzdelávacie podujatie

Dátum: 30. 9. 2022

Fond mikroprojektů

#

Venujme sa podstate problému – nereálnosti vyčerpania zdrojov EÚ

Dátum: 10. 8. 2022

Reakcia NS MAS SR na článok Remišová sa viackrát stretla so zástupcami miestnych akčných skupín, ktorý uverejnila TASR dňa 29. júla 2022

Zobrazené 1-30 z 92

O nás

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sociálne siete

Mohlo by Vás zaujímať

hore