Menu
Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín Slovenskej Republiky

S čím Vám môžeme pomôcť ?

rozšírené vyhľadávanie

Spustili sme pre vás nové webové stránky. Prosíme o trpezlivosť, údaje na stránku priebežne dopĺňame a upravujeme.

Aktuálne

Zobrazené 1-30 z 134
Zasadnutie predsedníctva NS MAS SR zo dňa 20.9.2023  1

Zasadnutie predsedníctva NS MAS SR zo dňa 20.9.2023

Dátum: 3. 10. 2023

Dňa 20. 9. 2023 sa uskutočnilo zasadnutie Predsedníctva NS MAS SR v Továrnikoch. Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii "Len pre členov".

OZNAM 1

OZNAM

Dátum: 28. 9. 2023

Na internetovej stránke a sociálnych sieťach NSRV SR sú zverejnené informácie k registračným formulárom pre MAS k podopatreniu 19.4.

Link : https://www.nsrv.sk/index.php?pl=92&article=3023 

Prezentácia  k jednorazovej ŽoP z PPA 1

Prezentácia k jednorazovej ŽoP z PPA

Dátum: 8. 9. 2023

Tento týždeň sa uskutočnilo pracovné stretnutie predstaviteľov PPA a NS MAS SR k jednorazovej ŽoP v rámci chodu MAS 3. V prílohe nájdete prezentáciu, v ktorej sú užitočné informácie.

Výročnú správa o vykonávaní PRV SR 2014-2022 za rok 2022 1

Výročná správa o vykonávaní PRV SR 2014-2022 za rok 2022

Dátum: 2. 8. 2023

Európska komisia schválila Výročnú správu o vykonávaní PRV SR 2014-2022 za rok 2022. Táto správa bola prerokovaná na 10. riadnom zasadnutí Monitorovacieho výboru pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2022 dňa 28. 6. 2023 v Bratislave. Linku na text správy nájdete nižšie.

Inšpiratívny film o MAS Strážnice z ČR 1

Inšpiratívny film o MAS Strážnicko z ČR

Dátum: 1. 8. 2023

MAS Strážnicko na Morave v spolupráci s OZ Machaon International so sídlom v Poprade vytvorila inšpirujúci promo film o svojich aktivitách, kde s citom pre danú lokalitu veľmi vydarene prezentujú vlastné územie, prácu ľudí i aktivity v prospech verejnosti. Linku na film nájdete nižšie.

Zápisnica z 10. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2022 1

Zápisnica z 10. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2022

Dátum: 31. 7. 2023

V prílohách nájdete výstupy zo zasadnutia MV uskutočneného dňa 28. 6. 2023 v Bratislave. NS MAS SR zastupoval náš člen, Ing. Michal Vacula z MAS Záhorie.
Prezentáciu nájdete na nižšie uvedenej linke.

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko  1

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko MIRRI SR

Dátum: 28. 7. 2023

Dňa 28. 7. 2023 sa konalo jedno z najdôležitejších zasadnutí MV pre Program Slovensko. Hlavnou témou bola podpora integrovaného územného rozvoja a nastavenie procesu mimo dopytového mechanizmu implementácie IÚR, podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie.

Stav implementácie PO5 k 24. 7. 2023 1

Stav implementácie PO5 k 24. 7. 2023

Dátum: 26. 7. 2023

Aktualizované údaje - súčasný stav implementácie PO 5 k 24. 7. 2023 - nájdete v sekcii "Len pre členov" v časti "Postup implementácie". Stav implementácie bol pripravený ako podklad k jednaniu na MIRRI dňa 25. 7. 2023.

Stretnutie NS MAS SR na MIRRI 1

Stretnutie NS MAS SR na MIRRI

Dátum: 25. 7. 2023

Dňa 25. 7. 2023 sa uskutočnilo v Bratislave pracovné stretnutie delegácie NS MAS SR s ministrom MIRRI SR, pánom Petrom Balíkom. Našu delegáciu reprezentovali predseda, Štefan Škultéty, podpredseda Peter Nemček a člen predsedníctva Ondrej Šeliga.

Zasadnutie Advokačnej skupiny 1

Zasadnutie Advokačnej skupiny

Dátum: 21. 7. 2023

Dňa 19. 7. 2023 sa uskutočnilo zasadnutie AS pri príležitosti prípravy tém na stretnutie s ministrom MIRRI, p. Petrom Balíkom. Diskutované témy zasadnutia sa primárne týkali problémov implementácie ale i východiská z nich, ktoré sa predostrú ministrovi.

Súčasný stav implementácie LEADER k 30.6.2023 1

Súčasný stav implementácie LEADER k 30.6.2023

Dátum: 18. 7. 2023

Aktualizované údaje v tabuľke - súčasný stav implementácie LEADER k 30. 6. 2023 a doplnený prehľad čerpania PRV s odhadom čerpania do roku 2025 od Ing. Vargovej, nájdete v sekcii "Len pre členov" v časti "Postup implementácie".

Logá Leader, EPF a PRV na stiahnutie 1

Logá Leader, EPF a PRV na stiahnutie

Dátum: 17. 7. 2023

V časti "Len pre členov" v sekcii "Logá" nájdete logá Leader, EPF a PRV 2014-2020 v krivkách a Manuál pre informovanie a publicitu na stiahnutie.

Oznámenie o zverejnení Výziev 1

Oznámenie o zverejnení Výziev

Dátum: 10. 7. 2023

Výzva č. 67/PRV/2023 pre podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností a Výzva č. 68/PRV/2023 pre podopatrenie 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie, boli vyhlásené dňa 31. 05. 2023.

Pomôcka k výzvam MAS / PPA k 28. 6. 2023 1

Pomôcka k výzvam MAS / PPA k 28. 6. 2023

Dátum: 6. 7. 2023

v časti "Len pre členov", v sekcii "Postup implementácie" nájdete prehľadnú tabuľku príloh k výzvam MAS v rámci jednotlivých Podopatrení PRV, ktorú spracovali Ing. Miroslava Vargová a Mgr. Monika Slížiková.

Zápisnica zasadnutia pracovnej skupiny 1

Zápisnica zasadnutia pracovnej skupiny

Dátum: 27. 6. 2023

Dňa 9. 6. 2023 sa v Bratislave na MIRRI SR uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+. Priebeh zasadnutia s úlohami a výstupmi pre budúce obdobie nájdete v priloženej zápisnici.

Uskutočnené rokovanie NS MAS SR na PPA 1

Rokovanie NS MAS SR na PPA a jeho výstupy

Dátum: 22. 6. 2023

Dňa 20. 6. 2023 sa uskutočnilo jednanie zástupcov Národnej siete MAS SR so zástupcami PPA v Bratislave. Našu delegáciu zastupovali traja jej členovia: predseda, PhDr. Štefan Škultéty, Ing. Miroslava Vargová a Mgr. Monika Slížiková.

Rokovania NS MAS SR NA MIRRI 1

Prebehnuté rokovanie NS MAS SR na IROP - MIRRI SR

Dátum: 20. 6. 2023

Dňa 16.6.2023 sa v Bratislave uskutočnilo rokovanie medzi NS MAS SR, ZMOS a MIRRI SR. Našu delegáciu v zložení Mgr. Peter Nemček, Mgr. Aneta Molnárová, Ing. Ondrej Šeliga, viedol predseda Národnej siete MAS SR, PhDr. Štefan Škultéty. ZMOS reprezentovali Ing. Zuzana Špačeková a MVDr. Michal Kapusta.

Rokovanie NS MAS SR na PPA 1

Rokovanie NS MAS SR na PPA

Dátum: 16. 6. 2023

Dňa 20. 6. 2023 sa uskutoční jednanie zástupcov Národnej siete MAS SR a PPA v Bratislave. Našu delegáciu budú zastupovať: predseda, PhDr. Štefan Škultéty, Ing. Miroslava Vargová, Ing. Iveta Kostková a Mgr. Monika Slížiková.

Rokovania NS MAS SR na PPA 1

Rokovania NS MAS SR na PPA

Dátum: 16. 6. 2023

Dňa 20. 6. 2023 sa v Bratislave uskutoční rokovanie medzi NS MAS SR a PPA. Delegáciu v zložení Ing. Miroslava Vargová, Ing. Iveta Kostková a Mgr. Monika Slížiková povedie PhDr. Štefan Škultéty, predseda NS MAS SR.

10. riadne zasadnutie MV PRV SR 2014-2022 1

10. riadne zasadnutie MV PRV SR 2014-2022

Dátum: 15. 6. 2023

Dňa 28. júna 2023 sa v Bratislave uskutoční 10. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, zamerané na implementáciu PRV 2014-2020, jeho kontrahovanie, čerpanie, aktuálny a výhľadový stav. Národnú sieť MAS SR zastupuje Ing. Michal Vacula z MAS Záhorie.

Rokovanie Advokačnej skupiny NS MAS SR 1

Rokovanie Advokačnej skupiny NS MAS SR

Dátum: 14. 6. 2023

Dňa 14. 6. 2023 sa uskutočnilo online zasadnutie Advokačnej skupiny. Predmetom jednania bolo vygenerovanie najpálčivejších okruhov tém, ktoré budú predložené RO na rokovanie v mene MAS SR: - dňa 16.6.2023 na MIRRI SR a - 20. 6. 2023 na PPA. Rokovanie viedla Mgr. Monika Slížiková.

LEADERfest 2023 v Českej republike 1

LEADERfest 2023 v Českej republike

Dátum: 12. 6. 2023

V dňoch 7. – 9. 6. 2023 v meste Broumov v Královéhradeckém kraji sa uskutočnil 13. ročník festivalu úspechov metódy LEADER na českom vidieku pod názvom LEADERfest 2023.

Monitorovací výbor PRV - 56. písomné konanie - podopatrenie 7.2 1

Monitorovací výbor PRV - 56. písomné konanie - podopatrenie 7.2

Dátum: 6. 6. 2023

V prílohách nájdete vyhodnotenie 56. písomného konania, ktoré sa týkalo návrhu základných parametrov výzvy zameranej na podopatrenie 7.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 v rámci Monitorovacieho výboru pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.

Rokovanie s NS MAS a ZMOS na MIRRI SR 1

Rokovanie NS MAS SR a ZMOS na MIRRI SR

Dátum: 6. 6. 2023

Dňa 16. 6. 2023 sa v Bratislave uskutoční rokovanie medzi MIRRI SR, NS MAS SR a ZMOS. Ústrednými témami rokovania budú: - príjem a kontrola ŽoPr, pokrok v implementácii CLLD; - kontrola VO; - ostatné aktuálne problémy v implementácii CLLD. Našu delegáciu povedie predseda, PhDr. Štefan Škultéty.

Zasadnutie Predsedníctva NS MAS SR 1

Zasadnutie Predsedníctva NS MAS SR

Dátum: 5. 6. 2023

Dňa 2. 6. 2023 sa uskutočnilo online zasadnutie Predsedníctva NS MAS SR, ktoré prerokovalo postup Implementácie IROP a PRV, navrhlo body k zasadnutiu našich delegátov na MIRRI SR, plánovanému na piatok 16. 6. 2023 v Bratislave. Podrobnejšie informácie nájdete v zápisnici, v sekcii "Len pre členov"

Zasadnutie pracovnej skupiny 1

Zasadnutie pracovnej skupiny

Dátum: 2. 6. 2023

Dňa 9. júna 2023 sa v Bratislave v hoteli Bôrik uskutoční zasadnutie pracovnej skupiny „Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+“ pri Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Súčasný stav implementácie PO5 1

Súčasný stav implementácie PO5

Dátum: 25. 5. 2023

Aktualizované údaje v súboroch - súčasný stav implementácie PO 5 k 30. 4. 2023 a právna forma ITMS k podopotreniam PRV - nájdete v sekcii "Len pre členov" v časti "Postup implementácie".

Nové Stanovy NS MAS SR 1

Nové Stanovy NS MAS SR

Dátum: 17. 5. 2023

V sekcii O nás sú zverejnené Stanovy NS MAS SR, ktoré boli vzaté na vedomie MV SR dňa 15. 5. 2023. V prílohe sú priložené aj v pdf formáte.

Pozvánka 1

Pozvánka

Dátum: 16. 5. 2023

NSRV SR v spolupráci s MPRV SR a PPA organizuje školenie k výberovým a bodovacím kritériám pri hodnotení nových výziev, ktoré sa uskutoční dňa 31. 5. 2023 v Nitre, na ktoré Vás srdečne pozýva.

Usmernenie RO pre IROP č. 14 1

Usmernenie RO pre IROP č. 14

Dátum: 4. 5. 2023

MIRRI, sekcia IROP oznamuje, že na webstránke RO pre IROP bol zverejnený aktualizovaný dokument Usmernenie RO pre IROP č. 14 k zrýchleniu implementácie hlavných aktivít projektov v rámci IROP, verzia 1.2.

Zobrazené 1-30 z 134

O nás

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Sociálne siete

Mohlo by Vás zaujímať

hore