Prechod na navigáciu Hlavné menu
Národná sieť Slovenských Miestnych Akčných SkupínHľadať
 
 

Úvodná stránka NSS MAS

Aktuálne

Smútočný oznamVytlačiť
 

Smútočný oznam

Vo veku nedožitých 29 rokov nás tragicky opustila naša kolegyňa, manažérka MAS Stredné Ponitrie, kamarátka a najmä úžasná bytosť

Mgr. Darina Krausová

* 22. 11. 1989    -    † 10. 11. 2018

Rozlúčka s Dadou bude prebiehať v nedeľu 18.11.2018 od 16.00 v podniku Reštaurácia & Bar Námestie Nemšová.

Rodina prosí, aby kolegovia prišli na 17.00 hod., v neformálnom oblečení (minimum čiernej farby), v rámci kvetinových darov budú vďační za jeden živý kvet.

Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín vyjadruje úprimnú sústrasť rodine, priateľom a blízkym.


 
 

Pozvánka na Česko-Slovenskú konferenciuVytlačiť
 


 
 

Stretnutie na RO IROP Vytlačiť
 

Dňa 29.10.2018 sme sa za NSS MAS – predseda Ľubomír Lőrincz, podpredseda Peter Namček, Monika Slížiková za kanceláriu NSS MAS a Milan Muška (ZMOS) zúčastnili stretnutia na RO IROP – za RO pre IROP sa stretnutia zúčastnili GR Marek Mitošinka, riaditeľ odboru Boris Huslica, Jana Kvetková a Petra Šupáková

1. témou rokovania bol prebiehajúci audit. Výsledkom podanej informácie z RO je:

 • RO v najbližších dňoch očakáva stanovisko  orgánu auditu
 • Napriek prebiehajúcemu auditu, stále prebieha kontrola došlých ŽoP a v momente uvoľnenia financovania orgánom auditu, všetky pripravené ŽoP pôjdu do hromadnej platby, RO robí všeto pre to, aby sa tak stalo najneskôr začiatkom decembra, aby MAS mali finančné prostriedky za schválené ŽoP na účtoch do Vianoc

2. témou boli  MAS, ktoré ešte nemajú schválené zmluvy na chod:

 • Vzhľadom na prebiehajúci audit a nemožnosť predvídať ďalšie kroky orgánu auditu, odporúčame požiadať PPA o predĺženie termínu na doloženie zmluvy na chod pre podpis zmluvy na podopatrenie 19.4

V ďalšom:

-      RO boli prezentované naše výhrady s hodnotením ŽoP – nedodržiavanie lehôt, dlhé lehoty pri kontrole VO, vyžadovanie dokladania príloh nad rámec povinných príloh ...

- zástupcovia NSS MAS apelovali, aby kontroly jednotlivých ŽoP prebiehali pribežne v takom poradí, v akom boli predložené – RO akceptoval pripomienku a v prípade že má MAS pocit, že ŽoP sa nikto nehlási, treba kontaktovať kontrolóra

- zo strany RO boli zase prezentované najčastejšie problémy zistené kontrolou – nedodržiavanie  všetkých ustanovení vyplývajúcich pre zamestnávateľov zo zákonníka práce (ZP), vzájomný nesúlad predložených dokumentov ...  -  podľa vyjadrenia RO  problém pri viacnásobnom dopĺňaní ŽoP - vzniká predlžovanie času, nakoľko kontrolór v ITMS nevidí, ktorú prílohu žiadateľ zmenil, čiže po každom doplnení musí kontrolovať celú žiadosť opätovne  ....

- harmonogram predkladania ŽoP od roku 2019 s frekvenciou predkladania ŽoP každé 3 mesiace je len odporúčané predkladanie

- vedenie účtovníctva a vedenie personalistiky a miezd si MAS v ŽoP neuplatňujú. Ide síce o oprávnený výdavok, ktorý je však súčasťou paušálnej platby

- zástupcovia NS MAS SR vytkli RO, že pri kontrole na mieste sú požadované rôzne doklady a potvrdenia nad rámec povinných príloh, napr. potvrdenia o účasti zamestnancov MAS na informačných aktivitách a/alebo pracovných stretnutiach. Zástupcovia RO deklarovali, že v tejto súvislosti bude postačovať potvrdzujúci mail o registrácii, pričom v prípade podozrenia z neúčasti bude RO dožadovať fotodokumentáciu, príp. prezenčnú listinu z prac. stretnutia, či školenia. V tejto súvislosti vedenie NS MAS SR odporúča svojim členom, aby si z každého podujatia či pracovného stretnutia, na ktorom sa zúčastnia robili fotografie, príp. zabezpečili prezenčnú listinu.

- účastnícke poplatky na odborných exkurziách pre zamestnancov MAS sú oprávnené v paušálnych výdajoch

- na výber odborných hodnotiteľov v rámci odborného hodnotenia ŽoPr (IROP) bude vyhlásená výzva, do ktorej sa budú môcť prihlasovať záujemcovia spĺňajúci odborné kritériá. Tí budú rozdelení na v rámci úrovne NUTS II do troch regiónov – Západ, Stred a Východ

- v rámci výzvy na implementáciu stále prebieha hodnotenie ŽoNFP

Ďalší postup predsedníctva NSS MAS:

12.11.2018 je dohodnuté stretnutie predsedu a podpredsedu NSS MAS u ministerky pôdohospodárstva, kde hodláme prejednať stanovisko z predsedníctva NSS MAS a problém s auditom, v prípade, že bude ešte aktuálny.


 
 

Komuniké zo zasadnutia predsedníctva NS MAS SR dňa 9.10.2018 Vytlačiť
 

Predsedníctvo NS MAS SR na svojom zasadnutí, dňa 9.10.2018 prijalo nasledovné závery:

Upozorňujeme:

 • na skutočnosť, že ani v priebehu jedného roka, od udelenia štatútov MAS sa nezačala      reálna implementácia stratégií CLLD ani v jednom operačnom programe,
 • že preplácanie financií na chod MAS v rámci Bratislavského kraja z PRV a v rámci dodatočne schválených MAS ešte vôbec nezačalo, MAS nemajú platné zmluvy, takže sa nemôžu zúčastniť ďalších procesov súvisiacich so žiadosťami o platbu (Žop)
 • v rámci začatého implementačného procesu na chod MAS upozorňujeme na dlhé lehoty pri kontrole verejného obstarávania, ako aj samotných Žiadostí o platbu,
 • že zastavením preplácania Žop na chod MAS z dôvodu prebiehajúceho auditu na RO môže dôjsť k úplnému kolapsu celého systému
 • na neustále sa zvyšujúcu nervozitu v území MAS, spôsobenú už štyri roky pretrvávajúcimi prieťahmi v implementácii programu LEADER/CLLD
 • na hazardovanie štátnych orgánov s ľudským a finančním potenciálom územia SR, znevažovanie práce miestnych aktérov a znemožňovanie rozvoja územia.

Žiadame:

 • odblokovanie preplácania Žop na chod MAS aj napriek prebiehajúcej kontrole na RO
 • urýchlené spustenie procesov vedúcich k reálnemu začatiu implementácie stratégií CLLD

Odmietame:

 • niesť zodpovednosť za nečerpanie prostriedkov z Európskych fondov spôsobených neopodstatnenými prieťahmi v procese implementácie programu LEADER/CLLD.

Ponúkame:

 • riadiacim orgánom spoluprácu, odborné kapacity z územia a otvorenú komunikáciu.

 
 

Predsedníctvo

Pozvánka a Zápis z rokovania Predsedníctva NSSMAS zo dňa 9.10.2018Vytlačiť
 


 
 

Prezentácie z konferenice 4.6. - 6.6.2018 Dudince


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dnes je: 19.11.2018

meniny má: Alžbeta

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka