Menu
Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín Slovenskej Republiky

S čím Vám môžeme pomôcť ?

rozšírené vyhľadávanie

Ako sa stať členom

Máte záujem o vstup do nášho záujmového združenia? Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín SR združuje hráčov v oblasti regioálneho rozvoja - miestne akčné skupiny, verejno-súkromné partnerstvá, ktoré pracujú na princípe LEADER a odborníkov v oblasti regionálneho rozvoja. Patríte do niektorej z týchto kategórií? Vitajte, ste na správnej stránke. 

Čo ponúkame

Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín Slovenskej Republiky - NS MAS SR je jedinou stavovskou organizáciou a záujmovým združením miestnych akčných skupín, verejno-súkromných partnerstiev a odborníkov na regionálny rozvoj s celoslovenskou pôsobnosťou.

Voči riadiacim orgánom, ministerstvám, samosprávam či orgánom Európskej únie zastupuje svojich viac ako 70 členov už od roku 2011.

Okrem lobistickej činnosti ponúkame svojim členom aj ďalšie výhody plynúce z členstva:

 • účasť na aktivitách, ktoré NS MAS SR organizuje alebo spoluorganizuje - napr. konferencie, školenia, workshopy
 • výjazdy na akcie do zahraničia, akými sú napr. LEADER FEST alebo LINC
 • prístup do uzavretej skupiny manažérov MAS, ktorá slúži na výmenu skúseností pri implementácii jednotlivých výziev
 • možnosť pracovať v pracovných skupinách a využívať výsledky ich práce
 • prístup k publikáciam, ktoré vydala NS MAS SR
   

Cieľom Národnej Siete MAS je, aby zastupovala čo najväčší počet slovenských miestnych akčných skupín. Čím viac nás bude, tým silnejší bude hlas miestnych akčných skupín voči ministerstvu a riadiacim orgánom.

Ako sa stať členom

 • Záujemca o členstvo si podá prihlášku, ktorú nájde v spodnej časti tejto stránky. Tú vyplní a nechá podpísať štatutárom. 

  Neoddeliteľnou prílohou prihlášky sú Stanovy MAS/VSP (fotokópia), Výpis z uznesenia najvyššieho, resp. výkonného orgánu MAS/VSP v zmysle stanov MAS/VSP s ohľadom vstupu MAS/VSP do NS MAS SR a Písomné poverenie podpísané štatutárnym zástupcom.

  Takto vyplnenú a podpísanú prihlášku zašle spolu s priloženými prílohami na poštovú adresu združenia:
  Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín Slovenskej Republiky
  M. R. Štefánika 560/4
  907 01 Myjava
   
 • Prihlášku príjme kancelár združenia a zaradí ju na rokovanie najbližšieho predsedníctva NS MAS SR. To sa koná približne raz za dva mesiace.
   
 • Predsedníctvo na svojom najbližšom zasadnutí svojím uznesením prihlášku príjme alebo zamietne.

  Dokladom o prijatí člena je potvrdenie, ktoré vydá na základe uznesenia Predsedníctva predseda združenia.

  Proti rozhodnutiu Predsedníctva o neprijatí za člena je možné do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia podať písomné odvolanie na Valné zhromaždenie.
   
 • Spolu s rozhodnutím o prijatí pošle kancelária NS MAS SR novému členovi faktúru za členský príspevok v správnej výške. Ten je potrebné následne uhradiť v plnej výške (jednorazovo) za aktuálny kalendárny rok na číslo účtu NS MAS SR: SK73 5600 0000 0025 7683 2001.
   
 • Práva a povinnosti členov NS MAS SR sa riadia stanovami a ostatnými vnútornými aktami NS MAS SR.
   
 • Členstvo v NS MAS SR zaniká písomným prehlásením člena o vystúpení z NS MAS SR, zánikom NS MAS SR alebo vylúčením člena pri porušení stanov.

Členské poplatky

V súčasnosti platí v Národnej Sieti MAS SR táto výška členských poplatkov:

Výška členského poplatku na rok pre nových členov

 • miestne akčné skupiny: 100 eur
 • verejno-súkromné partnerstvo: 100 eur
 • FO- odborník pôsobiaci v oblasti regionálneho rozvoja: 20 eur

 

Výška členského poplatku na rok pre existujúcich členov

 • miestne akčné skupiny: 500 eur
 • verejno-súkromné partnerstvo (bez štatútu MAS): 100 eur
 • FO- odborník pôsobiaci v oblasti regionálneho rozvoja: 20 eur
   

Členovia MAS

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sociálne siete

Mohlo by Vás zaujímať

hore