Menu
Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín Slovenskej Republiky

S čím Vám môžeme pomôcť ?

rozšírené vyhľadávanie

O nás

Národná sieť miestnych akčných skupín Slovenskej republiky            NS MAS SR

je nezávislé  občianske združenie, ktoré združuje: - právnické osoby - miestne akčné skupiny fungujúce na princípoch prístupu Európskej únie LEADER/CLLD a integrovaného územného rozvoja, - fyzické a - ďalšie právnické osoby pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka.  Je jedinou stavovskou organizáciou združujúcou miestne akčné skupiny, verejno - súkromné partnerstvá a odborníkov na regionálny rozvoj s celoslovenskou pôsobnosťou. 

Svojich členov, v súčasnosti viac než 70,  zastupuje, podporuje a chráni  ich záujmy na verejnosti, vo vzťahu k štátnym, verejným, súkromným a občianskym inštitúciám na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v rozvoji regiónov a vidieka SR nepretržite od svojho založenia v roku 2011.

Jej zájmom a snahou je zastupovať čo najväčší počet slovenských miestnych akčných skupín a tým vyvinúť čo najsilnejší tlak z miestnej úrovne na štátne a riadiace orgány s cieľom čo najväčšej podpory regionálneho rozvoja na Slovensku.

Poslanie a ciele NS MAS SR

Poslaním NS MAS SR je predovšetkým:

- podporovať zvýšenie kvality života v regiónoch a na vidieku prostredníctvom udržateľného a integrovaného územného rozvoja,
- presadzovať a propagovať dôsledné uplatňovanie princípov prístupu LEADER/CLLD.

Ciele a hlavné úlohy NS MAS SR

- združovať miestne akčné skupiny (ďalej len „MAS“) pracujúce na princípoch prístupu EÚ LEADER/CLLD a integrovaného územného rozvoja, fyzické osoby (ďalej len „FO“) a právnické osoby (ďalej len „PO“) pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja  a rozvoja vidieka;

- viesť aktívny dialóg, zastupovať a obhajovať záujmy svojich členov vo vzťahu k: 

     - štátnym inštitúciám, ministerstvám, relevantným inštitúciám a organizáciám na národnej úrovni,

     - samosprávnym krajom, relevantným inštitúciám a organizáciám na regionálnej úrovni,

     - inštitúciám EÚ, medzinárodným inštitúciám zaoberajúcim sa problematikou rozvoja vidieka  a LEADER/CLLD,  mimovládnym organizáciám v EÚ a mimo nej;

- propagovať a rozširovať skúsenosti, aktivity a príklady dobrej praxe členov NS MAS SR;

- zabezpečovať priestor pre komunikáciu, výmenu informácií a vedomosti  medzi členmi NS MAS SR;

- pripravovať a medializovať stanoviská k dôležitým medzinárodným, národným alebo regionálnym dokumentom týkajúcim sa regionálnych a vidieckych politík, ktoré by mohli ovplyvniť aktivity členov NS MAS SR;

- podporovať aktivity členov NS MAS SR na miestnej, regionálnej a národnej úrovni;

- propagovať a medializovať aktivity NS MAS SR a informovať o nich širokú verejnosť, inštitúcie v oblasti regionálneho a vidieckeho rozvoja a politikov v SR;

- podieľať sa na príprave, implementácii a hodnotení regionálnej a vidieckej politiky na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni;

- zvyšovať odborné kapacity členov NS MAS SR;

- organizovať vzdelávacie, propagačné, animačné, informačné, poradenské a iné aktivity.

O nás

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sociálne siete

Mohlo by Vás zaujímať

hore