Menu
Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín Slovenskej Republiky

S čím Vám môžeme pomôcť ?

rozšírené vyhľadávanie

Spustili sme pre vás nové webové stránky. Prosíme o trpezlivosť, údaje na stránku priebežne dopĺňame a upravujeme.

O nás

Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín Slovenskej Republiky - NS MAS SR je jedinou stavovskou organizáciou a záujmovým združením miestnych akčných skupín, verejno-súkromných partnerstiev a odborníkov na regionálny rozvoj s celoslovenskou pôsobnosťou.

Voči riadiacim orgánom, ministerstvám, samosprávam či orgánom Európskej únie zastupuje svojich viac ako 60 členov už od roku 2011.

Cieľom Národnej Siete MAS je, aby zastupovala čo najväčší počet slovenských miestnych akčných skupín. Čím viac nás bude, tým silnejší bude hlas miestnych akčných skupín voči ministerstvu a riadiacim orgánom.

Činnosť a poslanie NS MAS SR

Poslaním NS MAS SR je predovšetkým:

- združovať miestne akčné skupiny (ďalej MAS), verejno-súkromné partnerstvá (ďalej VSP) pracujúce na princípoch prístupu LEADER/CLLD a odborníkov pôsobiacich v oblasti regionálneho rozvoja (ďalej ORR)

- reprezentovať a zastupovať členov:

  • na národnej úrovni voči štátnym inštitúciám a nimi  zriadeným subjektom, ako aj ďalším organizáciám a subjektom verejného aj súkromného sektora  
  • na nadnárodnej úrovni vo vzťahu k orgánom EÚ konajúcim v záležitostiach programu LEADER, CLLD a rozvoja  vidieka a k organizáciám a subjektom pracujúcim v intenciách Iniciatívy LEADER a vo vzťahu k ostatným partnerom, inštitúciám a úradom

- spolupracovať a komunikovať:

  • s riadiacim a platobným orgánom pre Program rozvoja vidieka SR a IROP
  • s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR
  • so štátnou správou a samosprávou SR
  • s organizáciami pracujúcimi v oblasti rozvoja vidieka
  • s finančnými ústavmi
  • na medzinárodnej úrovni s príslušnými inštitúciami EÚ
  • s medzinárodnými inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou rozvoja vidieka,  prístupom LEADER/CLLD a finančnými mechanizmami EÚ
  • propagovať a medializovať NSS MAS všetkými dostupnými prostriedkami

 

Ciele a hlavné úlohy NS MAS SR

NS MAS SR bola založená na podporu činnosti MAS, VSP a ORR za účelom:

a)   zlepšiť kvalitu života na vidieku prostredníctvom trvalého a integrovaného miestneho rozvoja

b)   zaistiť recipročný prenos poznatkov a skúseností medzi členmi NS MAS SR

c)   zaistiť recipročný prenos poznatkov a skúseností na úrovni spolupráce medzi členskými krajinami Európskej únie a jej MAS

d)   podporovať spoluprácu s ďalšími krajinami, ktoré vo vidieckom priestore chcú využívať prístup LEADER

Hlavné úlohy NS MAS SR:

a)  zastupovať a prerokúvať oprávnené záujmy MAS, VSP a ORR vo vzťahu  k:

Európskej asociácii LEADER pre rozvoj vidieka - ELARD a k ďalším podobným zoskupeniam

b)  vytvárať prostredie  pre spoluprácu a vzájomnú pomoc

c)  propagovať a rozširovať skúsenosti a činnosť MAS, VSP a ORR, príklady dobrej praxe a publikovať výstupy

d)   podporovať a rozvíjať spoluprácu a partnerstvo obyvateľov vidieka, zástupcov samospráv, zástupcov neziskového sektora, ako aj zástupcov  súkromného sektora pôsobiacich na vidieku

e)  spolupracovať s Národnou sieťou rozvoja vidieka, riadiacim a platobným orgánom pre Program rozvoja vidieka SR a IROP a ostatnými zložkami štátnej správy a samosprávy zabezpečovať rozvojové dokumenty, vzdelávacie a informačné aktivity pre rozvoj vidieka; organizovať semináre, workshopy, konferencie a ďalšie odborné stretnutia a vytvoriť regionálne prevádzkové kancelárie pre činnosť NS MAS SR

O nás

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sociálne siete

Mohlo by Vás zaujímať

hore