Menu
Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín Slovenskej Republiky

S čím Vám môžeme pomôcť ?

rozšírené vyhľadávanie

Podmienky oprávnenosti pre MAS v období 2023 - 2027

 1. Počet obyvateľov verejno-súkromného partnerstva musí byť vyšší ako 15 000 a nižší alebo rovný 150 000.
 2. Obec nesmie byť členom dvoch a viac verejno-súkromných partnerstiev v zmysle podmienok stanovených v riadiacej dokumentácii.
 3. Hustota obyvateľstva celého územia verejno-súkromného partnerstva nesmie byť vyššia ako 150 obyv./km2.
 4. Z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000. Tieto môžu byť súčasťou verejno-súkromného partnerstva, ale nemôžu byť príjemcom podpory. Príjemcom podpory tiež nemôžu byť organizácie nimi zriadené, avšak subjekty z ich území môžu byť príjemcom podpory. V prípade, ak je členom verejno-súkromného partnerstva obec s počtom obyvateľov nad 20 000, do počtu obyvateľov verejno-súkromného partnerstva sa započítava len 20 000 obyvateľov.
 5. Z podpory sú vylúčené všetky krajské mestá s výnimkou prímestských častí Bratislavy a Košíc do 5 000 obyvateľov (vrátane).
 6. Musia byť predložené všetky doklady o formovaní územia verejno-súkromného partnerstva spolu so súhlasom všetkých zahrnutých obcí t. j. uznesenie zastupiteľstva všetkých obcí vyjadrujúce súhlas so zaradením do územia a prijatie obce ako člena MAS.
 7. Minimálny počet obcí tvoriacich verejno-súkromného partnerstva je 15 (obce môžu byť zastúpené aj združením, príp. mikroregiónom). Ak je obec zastúpená združením, prípadne mikroregiónom, nemôže súčasne vystupovať ako samostatný člen verejno-súkromného partnerstva.
 8. Verejno-súkromné partnerstvo má odborné a administratívne kapacity potrebné na vykonávanie stanovených úloh a má vytvorenú štruktúru orgánov a ich právomocí (riadiaci a implementačný proces) stanovené v riadiacej dokumentácii. Verejno-súkromné partnerstvo musí preukázať, že má jednoznačné postupy a dostatočne kvalifikovaný personál, aby sa zabezpečilo účinné riadenie stratégie miestneho rozvoja.
 9. Verejno-súkromné partnerstvo je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49% hlasovacích práv.
 10. Členovia verejno-súkromného partnerstva musia pôsobiť na území MAS, t.z. mať na území trvalý alebo prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku.
 11. Územie verejno-súkromného partnerstva, na ktoré sa vzťahuje stratégia miestneho rozvoja, pokrýva súvislé územie ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí, akceptovanou výnimkou môže byť, ak je súvislosť územia prerušená vojenským obvodom.
 12. V najvyššom orgáne MAS musí byť zastúpený minimálne 1 mladý človek vo veku od 18 - 40 rokov a minimálne 3 ženy ako členovia orgánu.

 

Zdroj: Strategický plán SPP 2023 - 2027

https://www.mpsr.sk/modifikacie-strategickeho-planu/1504-43-1504-18992/

Podmienky oprávnenosti pre MAS v období 2023 - 2027

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sociálne siete

Mohlo by Vás zaujímať

hore