Menu
Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín Slovenskej Republiky

S čím Vám môžeme pomôcť ?

rozšírené vyhľadávanie

Aktuálne

Zobrazené 1-30 z 151
NÁRODNÁ SIEŤ MAS  NA KOMORE OBCÍ ZMOS  1

NÁRODNÁ SIEŤ MAS NA KOMORE OBCÍ ZMOS

Dátum: 18. 4. 2024

Predseda NS MAS SR Štefan Škultéty a členka predsedníctva Miroslava Vargová sa zúčasnili rokovania Komory obcí ZMOS vo Zvolene 16.4.2024. Obaja apelovali na starostov a komoru, aby aktívnejšie vplývali na činnosť riadiacich orgánov, a to aj v spolupráci so zástupcami NS MAS SR.

Vyhlásenie Národnej siete MAS SR  k budúcnosti prístupu LEADER na Slovensku 1

Vyhlásenie Národnej siete MAS SR k budúcnosti prístupu LEADER na Slovensku

Dátum: 12. 4. 2024

Pri plánovanej alokácii zdrojov nemožno hovoriť o podpore vidieka.

WEBINÁR PRE MAS 1

MÁME ZA SEBOU WEBINÁR PRE MAS

Dátum: 26. 3. 2024

Viac ako 120 účastníkov bolo 25.3.2024 pripojených k online semináru, ktorý sme organizovali v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Tento záujem, ako aj množstvo otázok, sú dôkazom toho, že zo strany MAS je po týchto informáciách veľký dopyt.

KONFERENCIA A VALNÉ ZHROMAŽDENIE 3

POZVÁNKA NA KONFERENCIU A VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Dátum: 19. 3. 2024

Národná sieť miestnych akčných skupín Slovenskej republiky pripravila v dňoch 10. - 11.4.2024 v Hoteli Park Dolný Kubín konferenciu a valné zhromaždenie.

WEBINÁR PRE MAS 1

WEBINÁR PRE MAS

Dátum: 15. 3. 2024

Všetky MAS na Slovensku pozývame na webinár za účasti zamestnancov PPA, ktorý sa uskutoční v pondelok 25. marca 2024 o 09:00 hod. online formou.

 STANOVISKO K ROZHODNUTIU VLÁDY O NAVÝŠENÍ KAPACÍT PPA 1

STANOVISKO K ROZHODNUTIU VLÁDY O NAVÝŠENÍ KAPACÍT PPA

Dátum: 13. 3. 2024

Národná sieť MAS SR víta rozhodnutie vlády SR o navýšení personálnych kapacít pre Pôdohospodársku platobnú agentúru.

Advokačná pracovná skupina NS MAS SR 1

Advokačná pracovná skupina NS MAS SR

Dátum: 20. 2. 2024

20.2.2024 takmer 3 hodiny rokovala Advokačná pracovná skupina NS MAS SR k prebiehajúcej 2. modifikácii Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 - 2027.

ZASADNUTIE PREDSEDNÍCTVA NS MAS SR 1

ZASADNUTIE PREDSEDNÍCTVA NS MAS SR

Dátum: 19. 2. 2024

V Nemšovej, v kancelárii členskej MAS Vršatec 15.2.2024 rokovalo predsedníctvo, a to v plnej zostave. Okrem iného bola na programe aj príprava Valného zhromaždenia, na ktorom nás čakajú voľby do orgánov NS MAS SR - Predsedníctvo, Predseda a Kontrolná komisia.

LEADER NA SLOVENSKU V ČÍSLACH: MIZERNÉ ČERPANIE 1

LEADER NA SLOVENSKU V ČÍSLACH: MIZERNÉ ČERPANIE

Dátum: 14. 2. 2024

Celkové čerpanie v rámci podopatrenia 19.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 bolo ku koncu decembra 2023 na úrovni 7 %. Na dočerpanie zvyšných financií ostáva menej ako 2 roky.

K STRATEGICKÉMU PLÁNU SPP 2023 - 2027 ZASADALA PRACOVNÁ SKUPINA 1

K STRATEGICKÉMU PLÁNU SPP 2023 - 2027 ZASADALA PRACOVNÁ SKUPINA

Dátum: 12. 2. 2024

9.2.2024 sa v Bratislave na pôde MPRV SR konalo zasadnutie Pracovnej skupiny projektových podpôr pre modifikáciu Strategického plánu SPP 2023-2027.

Rezort pôdohospodárstva môže zásadným spôsobom zmeniť tragický scenár miestnych akčných skupín ! 1

Rezort pôdohospodárstva môže zásadným spôsobom zmeniť tragický scenár miestnych akčných skupín !

Dátum: 23. 1. 2024

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Národná sieť Miestnych akčných skupín (NS MAS) žiadajú rezort pôdohospodárstva, aby sa akútne venoval téme miestnych akčných skupín, lebo hrozí, že Slovenská republika bude patriť medzi najmenej úspešné krajiny v čerpaní zdrojov v programe LEADER na miestne

(Ne)vieme čerpať eurofondy. Prepíšeme históriu? 2

(Ne)vieme čerpať eurofondy. Prepíšeme históriu?

Dátum: 23. 1. 2024

Už tretiu dekádu môžeme čerpať prostriedky Európskej únie v rámci jej kohéznej politiky.

ROKOVANIE K PROBLÉMOM MAS NA REZORTE PÔDOHOSPODÁRSTVA 1

ROKOVANIE K PROBLÉMOM MAS NA REZORTE PÔDOHOSPODÁRSTVA

Dátum: 23. 1. 2024

Národná sieť SR dnes pokračovala v rokovaniach na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so štátnym tajomníkom Vladimírom Vnukom a generálnym riaditeľom sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb Dušanom Gáborom.

STRETNUTIE SO ŠTÁTNYM TAJOMNÍKOM MIRRI SR 2

STRETNUTIE SO ŠTÁTNYM TAJOMNÍKOM MIRRI SR

Dátum: 23. 1. 2024

18.12.2023 sa uskutočnilo prvé rokovanie zástupcov Národnej siete MAS SR so štátnym tajomníkom MIRRI SR Michalom Kaliňákom.

Tlačová správa z konferencie NS MAS SR 2

Tlačová správa z konferencie NS MAS SR

Dátum: 24. 11. 2023

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste prišli a ktorí to s miestnymi akčnými skupinami ešte stále ťaháte vrátane zástupcov MPRV SR, PPA aj MIRRI SR. Špeciálne poďakovanie patrí Radimovi Sršňovi, zástupcovi ELARD a námestníkovi ministra.
Tlačovú správu z konferencie NS MAS SR si môžete prečítať v článku.

KONFERENCIA PRE SAMOSPRÁVY 1

KONFERENCIA PRE SAMOSPRÁVY

Dátum: 25. 10. 2023

Konferencie Trendy a novinky v digitalizácií samospráv sa zúčastnili podpredseda NS MAS SR Peter Nemcek a odborná konzultantka NS MAS SR Mirka Vargová na pozvanie organizátora, ktorým je Galileo Corporation SK.

Pozvánka na konferenciu  1

Pozvánka na konferenciu

Dátum: 18. 10. 2023

Národná sieť miestnych akčných skupín Slovenskej republiky pripravila v dňoch 21. - 22.11.2023 v Hoteli Zerrenpach v obci Látky pri Detve konferenciu.

Zasadnutie predsedníctva NS MAS SR zo dňa 20.9.2023  1

Zasadnutie predsedníctva NS MAS SR zo dňa 20.9.2023

Dátum: 3. 10. 2023

Dňa 20. 9. 2023 sa uskutočnilo zasadnutie Predsedníctva NS MAS SR v Továrnikoch. Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii "Len pre členov".

OZNAM 1

OZNAM

Dátum: 28. 9. 2023

Na internetovej stránke a sociálnych sieťach NSRV SR sú zverejnené informácie k registračným formulárom pre MAS k podopatreniu 19.4.

Link : https://www.nsrv.sk/index.php?pl=92&article=3023 

Prezentácia  k jednorazovej ŽoP z PPA 1

Prezentácia k jednorazovej ŽoP z PPA

Dátum: 8. 9. 2023

Tento týždeň sa uskutočnilo pracovné stretnutie predstaviteľov PPA a NS MAS SR k jednorazovej ŽoP v rámci chodu MAS 3. V prílohe nájdete prezentáciu, v ktorej sú užitočné informácie.

Výročnú správa o vykonávaní PRV SR 2014-2022 za rok 2022 1

Výročná správa o vykonávaní PRV SR 2014-2022 za rok 2022

Dátum: 2. 8. 2023

Európska komisia schválila Výročnú správu o vykonávaní PRV SR 2014-2022 za rok 2022. Táto správa bola prerokovaná na 10. riadnom zasadnutí Monitorovacieho výboru pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2022 dňa 28. 6. 2023 v Bratislave. Linku na text správy nájdete nižšie.

Inšpiratívny film o MAS Strážnice z ČR 1

Inšpiratívny film o MAS Strážnicko z ČR

Dátum: 1. 8. 2023

MAS Strážnicko na Morave v spolupráci s OZ Machaon International so sídlom v Poprade vytvorila inšpirujúci promo film o svojich aktivitách, kde s citom pre danú lokalitu veľmi vydarene prezentujú vlastné územie, prácu ľudí i aktivity v prospech verejnosti. Linku na film nájdete nižšie.

Zápisnica z 10. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2022 1

Zápisnica z 10. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2022

Dátum: 31. 7. 2023

V prílohách nájdete výstupy zo zasadnutia MV uskutočneného dňa 28. 6. 2023 v Bratislave. NS MAS SR zastupoval náš člen, Ing. Michal Vacula z MAS Záhorie.
Prezentáciu nájdete na nižšie uvedenej linke.

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko  1

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko MIRRI SR

Dátum: 28. 7. 2023

Dňa 28. 7. 2023 sa konalo jedno z najdôležitejších zasadnutí MV pre Program Slovensko. Hlavnou témou bola podpora integrovaného územného rozvoja a nastavenie procesu mimo dopytového mechanizmu implementácie IÚR, podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie.

Stav implementácie PO5 k 24. 7. 2023 1

Stav implementácie PO5 k 24. 7. 2023

Dátum: 26. 7. 2023

Aktualizované údaje - súčasný stav implementácie PO 5 k 24. 7. 2023 - nájdete v sekcii "Len pre členov" v časti "Postup implementácie". Stav implementácie bol pripravený ako podklad k jednaniu na MIRRI dňa 25. 7. 2023.

Stretnutie NS MAS SR na MIRRI 1

Stretnutie NS MAS SR na MIRRI

Dátum: 25. 7. 2023

Dňa 25. 7. 2023 sa uskutočnilo v Bratislave pracovné stretnutie delegácie NS MAS SR s ministrom MIRRI SR, pánom Petrom Balíkom. Našu delegáciu reprezentovali predseda, Štefan Škultéty, podpredseda Peter Nemček a člen predsedníctva Ondrej Šeliga.

Zasadnutie Advokačnej skupiny 1

Zasadnutie Advokačnej skupiny

Dátum: 21. 7. 2023

Dňa 19. 7. 2023 sa uskutočnilo zasadnutie AS pri príležitosti prípravy tém na stretnutie s ministrom MIRRI, p. Petrom Balíkom. Diskutované témy zasadnutia sa primárne týkali problémov implementácie ale i východiská z nich, ktoré sa predostrú ministrovi.

Súčasný stav implementácie LEADER k 30.6.2023 1

Súčasný stav implementácie LEADER k 30.6.2023

Dátum: 18. 7. 2023

Aktualizované údaje v tabuľke - súčasný stav implementácie LEADER k 30. 6. 2023 a doplnený prehľad čerpania PRV s odhadom čerpania do roku 2025 od Ing. Vargovej, nájdete v sekcii "Len pre členov" v časti "Postup implementácie".

Logá Leader, EPF a PRV na stiahnutie 1

Logá Leader, EPF a PRV na stiahnutie

Dátum: 17. 7. 2023

V časti "Len pre členov" v sekcii "Logá" nájdete logá Leader, EPF a PRV 2014-2020 v krivkách a Manuál pre informovanie a publicitu na stiahnutie.

Oznámenie o zverejnení Výziev 1

Oznámenie o zverejnení Výziev

Dátum: 10. 7. 2023

Výzva č. 67/PRV/2023 pre podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností a Výzva č. 68/PRV/2023 pre podopatrenie 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie, boli vyhlásené dňa 31. 05. 2023.

Zobrazené 1-30 z 151

O nás

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Sociálne siete

Mohlo by Vás zaujímať

hore