Menu
Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín Slovenskej Republiky

S čím Vám môžeme pomôcť ?

rozšírené vyhľadávanie

Spustili sme pre vás nové webové stránky. Prosíme o trpezlivosť, údaje na stránku priebežne dopĺňame a upravujeme.

Aktivity z kancelárie NS MAS SR k riadiacim orgánom v období apríl – júl 2022

Aktivity z kancelárie NS MAS SR k riadiacim orgánom v období apríl – júl 2022

Kancelária NS MAS SR 5.4.2022 obdržala listom odpoveď priamo od riaditeľa ÚVO JUDr. Miroslava Hliváka na základe našej Žiadosti o stanovisko ÚVO k Usmerneniu PPA č. 8/2017 odoslanej 9.3. ....

na Úrad verejného obstarávania. Riaditeľ UVO konštatuje, že by bolo užívateľsky komfortnejšie disponovať jednotnými pravidlami a metodikami čerpania fondov Európskej únie aj v oblasti VO. Náš list aj s jeho odpoveďou zaslal aj na MIRRI a MPRV.

Na základe Žiadosti o predĺženie realizácie projektov ReS do 31.12.2023, odoslanej 18.3. na MIRRI SR -  Albertovi Németha, GR sekcie IROP a Ministerke Veronike Remišovej sa 10.5. uskutočnilo prac. stretnutie na MIRRI za účasti GR A. Németha a jeho kolegov, zástupcov ZMOS a NS MAS SR (Peter Nemček, podpredseda NS MAS). Žiadosti bolo vyhovené, z rokovania však vyplynuli ďalšie problémy a to zbytočné byrokraticky prísne a dlhé kontroly VO zo strany RO a možnosť vracania finančných prostriedkov zo strany MAS.     

Žiadosť o zorganizovanie pracovného stretnutia v súvislosti s Usmernením č.8/2017 a ďalšími problémami MAS bola odoslaná dňa 28.04.2022 na PPA Generálnemu riaditeľovi Jozefovi Kissovi. Zostala bez reakcie. Dňa 08.06.2022 bola odoslaná opätovná Žiadosť o zorganizovanie pracovného stretnutia k dlhodobým problémom v implementácii stratégií CLLD - opatrenie 19 PRV. Na základe toho sa 6.7.2022 v Bratislave konalo stretnutie k agende MAS medzi zástupcami PPA a NS MAS SR (Miroslava Vargová, MAS MALOHONT a Monika Slížiková, OZ Tekov-Hont).

Predsedníctvo NS MAS SR rozhodlo o odoslaní Žiadosti o riešenie problému v rámci kontroly VO, na MIRRI SR - Ministerke Veronike Remišovej. Žiadosť odišla 8.6. a 20.6. sa uskutočnilo stretnutie s GR A. Némethom, na ktorom sa za NS MAS zúčastnil predseda Štefan Škultéty a Martina Bednárová (MAS Naše Považie). Okrem hĺbkových kontrol VO zo strany IROP bolo témou stretnutia aj problém posudzovania SK NACE Služby v poľnohospodárstve vs. prvovýroba. Po dohode z tohto stretnutia odišiel  23.06. list na MIRRI SR – A. Németha, s podnetom na vyriešenie situácie v súvislosti s oprávnenosťou žiadateľa v rámci aktivity A1 - problém posudzovania SK NACE Služby v poľnohospodárstve vs. prvovýroba. Podnet ostal zatiaľ bez odpovede.

Kancelária NS MAS pripravila na podnet mediálnej prac. skupiny NS MAS Žiadosť o zorganizovanie pracovného stretnutia v súvislosti petíciou za záchranu prístupu LEADER, ktorá odišla dňa 23.06.22 na ministra JUDr. Samuela Vlčana. Obratom bola žiadosť akceptovaná zo strany MPaRV a stretnutie sa konalo 11.07. za účasti ministra, GR PPA J. Kissa i GR sekcie rozvoja vidieka K. Miháľovej. Stretnutia sa za NS MAS zúčastnili predseda Š. Škultéty, podpredseda P. Nemček, člen predsedníctva L. Pavlech a predseda MAS Dolný Liptov R. Horvát. Rovnaký list bol zaslaný i na predsedu vlády E. Hegera. Zo strany Úradu vlády sa však zatiaľ uskutočnila len mailová komunikácia s predsedom Š. Škultétym a podpredsedom I. Pašmíkom, avšak k dohode na stretnutí zatiaľ nedošlo.

Dňa 24.6. bola na MPaRV SR - Mgr. Kataríne Mihaľovej, GR sekcie RV a PP odoslaná Žiadosť o predĺženie termínu doručenia aktualizácie stratégie CLLD, ktorá však bola           zamietnutá.

Kancelária NS MAS SR odoslala 12.07. na IROP - A. Némethovi Stanovisko NS MAS SR k výkladu RO pre IROP k účinnosti Zmluvy medzi MAS a užívateľom, v súvislosti s výkladom a pochopením pojmu ,,nenávratný finančný príspevok“. NS MAS zároveň žiadala IROP o oficiálne písomné stanovisko k tejto záležitosti, ktoré je však doposiaľ bež odpovede.

V súvislosti s byrokratickým vypĺňaním pracovných výkazov za odborných hodnotiteľov bola 28.7. zaslaná z kancelárie NS MAS Žiadosť o stanovisko RO pre IROP v súvislosti s vypĺňaním pracovných výkazov za odborných hodnotiteľov. Zároveň v nej bolo opäť požiadané o oficiálne písomné stanovisko k listu, ktorý bol na IROP odoslaný 23.06., v súvislosti s oprávnenosťou žiadateľa v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií - problém posudzovania SK NACE Služby v poľnohospodárstve vs. prvovýroba.

Dátum vloženia: 3. 8. 2022 21:17
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 8. 2022 21:19

O nás

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Sociálne siete

Mohlo by Vás zaujímať

hore