Menu
Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín Slovenskej Republiky

S čím Vám môžeme pomôcť ?

rozšírené vyhľadávanie

Tlačová správa z konferencie NS MAS SR

Tlačová správa z konferencie NS MAS SR 2

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste prišli a ktorí to s miestnymi akčnými skupinami ešte stále ťaháte vrátane zástupcov MPRV SR, PPA aj MIRRI SR. Špeciálne poďakovanie patrí Radimovi Sršňovi, zástupcovi ELARD a námestníkovi ministra.
Tlačovú správu z konferencie NS MAS SR si môžete prečítať v článku.

Miestnym akčným skupinám na Slovensku hrozí, že budú vracať financie

Hlavným problémom, ktorý rezonoval na celoslovenskej konferencii venovanej podpore rozvoja vidieka prostredníctvom miestnych akčných skupín (MAS), je reálne riziko, že MAS budú vracať alikvotnú časť financií vynaložených na svoj chod a animačné aktivity. Dôvodom je nedostatočné čerpanie financií na projekty v rámci prístupu LEADER na Slovensku, ktoré je v programovom období 2014 - 2020 na chvoste krajín EÚ. Konferencie sa zúčastnili stovky zástupcov MAS, štátni tajomníci MPRV SR Vladimír Vnuk a Mário Maruška aj námestník ministra pre miestny rozvoj ČR Radim Sršeň.

Konferencia pod názvom LEADER na Slovensku - ako ďalej!?, ktorú zorganizovala v dňoch 21.- 22.11.2023 Národná sieť MAS SR, sa konala na Podpoľaní v obci Látky. Okrem pozitívnych príkladov z činnosti MAS a možných scenárov, ako zle by mohlo súčasné obdobie dopadnúť, odzneli aj cenné informácie zo strany zamestnancov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV), Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Týkali sa aktuálneho stavu implementácie prístupu LEADER z pohľadu riadiacich orgánov, projektov spolupráce medzi MAS a nedostatkov pri vyhodnocovaní projektov v súčasnom programovom období, ale aj základných podmienok budúceho programového obdobia 2023 - 2027.

Napriek pokroku, ku ktorému došlo v posledných 2 rokoch, je čerpanie financií stále veľmi nízke. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sa čerpanie pohybuje na úrovni 25 % pôvodnej celkovej alokácie, ktorá bola postupne znížená z 61,7 mil. eur na 34,1 mil. eur, pričom tento zdroj podpory projektov MAS končí rokom 2023. „Obdobie podpory projektov prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR (PRV) 2014 -2022, v ktorom je čerpanie okolo 6 % zo 124,4 mil. eur, ktoré sú k dispozícii, bolo predĺžené o 2 roky. Ani to, ani obrovské úsilie zamestnancov PPA, ktoré vnímame pozitívne, však nebude stačiť na to, aby čerpanie do konca roka 2025 bolo výrazne lepšie ako v súčasnosti v rámci IROP.“ povedal Štefan Škultéty, predseda Národnej siete MAS SR. „Pri súčasnom tempe a kapacitách PPA to v prípade pesimistického scenáru vychádza na necelých 20 % a v prípade optimistického pohľadu na 75 %. Je to obrovská škoda, nakoľko z týchto financií mohli byť podporené ďalšie stovky malých projektov obcí, podnikateľov a občianskych združení, ktoré majú pre rozvoj vidieckych regiónov veľký význam.“ doplnila ho Miroslava Vargová, odborná konzultantka Národnej siete MAS SR. Ako ďalej uviedla, miestne akčné skupiny sa zhodujú na tom, že riešením je výrazné posilnenie kapacít PPA, zjednodušenie kontrol a najmä dlhodobo potrebná metodická podpora pre zamestnancov MAS zo strany PPA.

„V súvislosti s uvedenými číslami dnes hrozí nielen to, že MAS nevyčerpajú financie, ktoré boli určené na projekty miestnych subjektov, ale najmä to, že na konci obdobia budú musieť vrátiť alikvotnú časť financií, ktoré využili na chod MAS a animácie.“ upozornil predseda Národnej siete MAS SR. To považujú miestne akčné skupiny za likvidačné, ale najmä neférové vzhľadom na oneskorenie procesov, komplikované pravidlá, prehnanú byrokraciu a zdĺhavé kontroly projektov na národnej úrovni v uplynulých rokoch, za ktoré nenesú zodpovednosť. „Aj preto sa v najbližších mesiacoch v spolupráci s riadiacimi orgánmi zameriame na to, aby k tomu nedošlo, resp. aby to MAS pocítili čo najmenej.“ dodáva Peter Nemček, podpredseda Národnej siete MAS SR.

Za príkladmi toho, aký význam majú MAS v rozvoji vidieka a že prístup LEADER môže fungovať aj pri financovaní z viacerých fondov, nemusíme chodiť ďaleko. Cenné informácie o aktuálnom stave a budúcnosti prístupu LEADER v krajinách EÚ sprostredkoval účastníkom konferencie vzácny hosť, Radim Sršeň, zástupca ELARD a námestník ministra pre miestny rozvoj ČR. Svoju prezentáciu ukončil želaním toho, aby sa raz Slovensko v prístupe LEADER dostalo z poslednej priečky EÚ aspoň na druhé miesto, teda za Českú republiku.

Záver konferencie patril metodickým odporúčaniam zo strany odborných spolupracovníčok Národnej siete MAS SR Miroslavy Vargovej a Moniky Slížikovej, ktoré sa podelili o rady a skúsenosti z prípravy projektov v rámci výziev MAS a žiadostí o platbu v rámci chodu MAS a animácií.

 

O čom je prístup LEADER

Prístup LEADER umožňuje podporovať rozvoj vidieka prostredníctvom miestnych akčných skupín, a to v rôznych oblastiach života priamo v regiónoch. Problémy rieši komplexne v celom území a do rozvoja regiónu zapája rôzne skupiny aktívnych ľudí, občianske organizácie, obce aj podnikateľov pôsobiacich v území na princípe zdola-nahor. V krajinách EÚ sa uplatňuje od roku 1991 a od roku 2007 aj na Slovensku.

 

Spolupráca MAS naprieč celým Slovenskom

Národná sieť MAS SR vznikla v roku 2011 a v súčasnosti združuje 69 zo 107 MAS na Slovensku. Jej poslaním je podporovať zvýšenie kvality života v regiónoch a na vidieku prostredníctvom udržateľného a integrovaného územného rozvoja, presadzovať a propagovať dôsledné uplatňovanie princípov prístupu LEADER. Medzi hlavné úlohy, prostredníctvom ktorých toto poslanie napĺňa, patrí obhajoba záujmov MAS, výmena skúseností medzi MAS, vzdelávanie a informovanie MAS. Jednou z pravidelných aktivít je aj celoslovenská konferencia, ktorá sa ako jediná komplexne venuje téme LEADER a významu MAS na Slovensku.

Dátum vloženia: 24. 11. 2023 8:08
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 11. 2023 9:14

O nás

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sociálne siete

Mohlo by Vás zaujímať

hore